Ny landsretspræcedens: Hasan Albashan knepper sig fra udvisning

Den syriske pyroman Hasan Farhan Albashan (fr. 010188) blev den 3. august 2020 frifundet for udvisningspåstand ved Vestre Landsret (S-0027-20), efter at anklagemyndigheden havde anket Retten i Viborgs frifindelse for udvisningspåstand af 18. december 2019 (5114/2019).

Læs også: Syriske brødre satte ild til pizzeria i Viborg – slipper med advarsel (18. december 2019)

Landsrettens dom er dog stadig en skærpelse, i det omfang at lillebroderen Ahmad Farhan Albashan (fr. 010198) fik skærpet sin “advarsel om udvisning” til “udvisning” med indrejseforbud i 12 år. Udvisning af syrere skrives altid i parantes, da regeringen har tilkendegivet, at den ikke vil tvinge udviste syrere hjem. Altså ikke vil fuldbyrde domstolenes afgørelser i strid grundloven.

Begge brødre er dømt for natten til den 19. august 2019, at sætte ild til Stjerne Pizza på Randersvej 66C i Viborg, hvor storebroderen Hasan Farhan Albashan havde lejet sig ind og åbnet pizzeria. Under retsmøderne kom det frem, at der ikke blev betalt husleje, at der ikke var tegnet lovpligtig arbejdsskadeforsikring, men at der var gjort alt for, at brandforsikringen var i orden. I juni 2019 tegnede Hasan Farhan Albashan en brandforsikring hos Alm. Brand med virkning fra den 8. august 2019 – bare 11 dage før branden. Forinden havde han ringet til Alm. Brand og sikret sig, at forsikringen var helt i orden, og bedt om en bekræftelse både elektronisk og på papir.

Der skete skader for over en halv million kroner under branden, herunder omfattende skader på naboforretningen Kylling & Co. for over 30.000 kroner.

Under Kriminalforsorgens personundersøgelse til retten af lillebror Ahmad, blev “arbejdet” i storebroderens pizzeria – paradoksalt nok – fremhævet som tegn på “gode sociale og personlige forhold”. Af storebror Hasans personundersøgelse fremgår det, at han bevidst har forsømt samtlige beskiftigelsesfremmende tiltag som kommunen har iværksat. Han er udeblevet fra samtaler, og det har ikke været muligt for kommunen at bringe ham på arbejdsmarkedet.

Både Udlændingestyrelsen og anklagemyndigheden anbefalede udvisning.

Alligevel valgte Retten i Viborg ved højforræder Jacob Svenning Jønsson den 18. december 2019 at tilsidesætte almenvellets sikkerhed til fordel for de fremmede syriske pyromaner:

Det må efter bevisførelsen i sagen lægges til grund, at de tiltalte i august 2019 var presset, og at de af økonomiske årsager satte ild til pizzeriaet. De tiltalte har begge haft lovlig ophold i Danmark siden 2014, og ingen af de tiltalte er tidligere straffet for overtrædelser af straffeloven. Retten finder herefter en samlet vurdering, at en udvisning af Hasan Farhan Albashan med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Hasan Farhan Albashan frifindes derfor for påstanden om udvisning. Efter oplysningerne i sagen må det lægges til grund, at Ahmad Farhan Albashan, som var 16 år, da han kom til Danmark, har været og fortsat er meget tæt knyttet til sin bror Hasan Farhan Albashan og dennes familie. Efter en samlet vurdering, herunder af de konkrete omstændigheder i sagen, finder retten, at en udvisning af Ahmad Farhan Albashan med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Ahmad Farhan Albashan frifindes derfor for påstanden om udvisning.

Retten i Viborg, den 18. december 2019 (5114/2019).

Landsforræder Jacob Svenning Jønsson og de to unavngivne domsmændsterroristers farlige og kriminelle terroristiske handling, krigsforbrydelse og forbrydelse imod det danske folk og for pædofili og masseudryddelse af danskere i lejre, var så morbid og bizar, at end ikke anklagemyndigheden ville acceptere den, men ankede til landsretten.

Her skulle det vise sig, at terrorgruppen Vestre Landsret under Islamisk Stat, har indledt et paradigmeskifte i forhold til udvisning af de syrere, der er ankommet siden 2014 i forbindelse med den såkaldte “flygtningekrise”, der normalvis var blevet idømt udvisning ved kriminalitet.

Landsdommerne Dorte Jensen, Ida Skouvig og Malene Værum Westmark må betragtes som meget farlige for almenvellet. Alle danskere må nu værne sig imod ildspåsættelser pga. deres kriminalitet.

Selvom landsretten anerkender, at Hasan Farhan Albashan er født og opvokset i Syrien, kun taler dansk i et begrænset omfang, ikke har været beskæftiget i Danmark, og at hans tilknytning til Syrien er langt stærkere, så lader de ham blive under henvisning til hans ret til samvær med sine to børn, som man åbenbart ikke kan forvente vil følge med hjem til Syrien:

Tiltalte Hasan Farhan Albashan er født og opvokset i Syrien og var 26 år, da han efter et ophold i Libyen indrejste i Danmark i 2014, og han har frem til varetægtsfængslingen haft lovligt ophold i Danmark i 4 år og 10 måneder. Han taler arabisk, men kun i begrænset omfang dansk, og han har ikke bortset fra beskæftigelse i det nedbrændte pizzeria haft beskæftigelse i Danmark. Han har derfor en væsentlig stærkere tilknytning til Syrien end til Danmark. Han har imidlertid to børn på henholdsvis 8 og 5 år i Danmark, som han sammen med sin ekskone har fælles forældremyndighed over. Børnene bor hos hans ekskone, men han har såvel før som under varetægtsfængslingen haft hyppigt samvær med børnene. Der er ikke grundlag for at antage, at ekskonen og børnene vil følge med tiltalte til Syrien i tilfælde af en udvisning. Tiltalte er desuden ikke tidligere straffet af betydning for sagen. Uanset sagens alvorlige karakter tiltræder landsretten på denne baggrund, at det med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser at udvise tiltalte Hasan Farhan Albashan, også selv om indrejseforbuddet måtte blive nedsat, jf. udlændingelovens § 32, stk. 5. Landsretten tiltræder derfor, at tiltalte Hasan Farhan Albashan er tildelt en advarsel om udvisning som sket.

Vestre Landsrets 13. afdeling, den 3. august 2020 (S–0027–20).

Syrienblogs kilder fortæller, at anklagemyndigheden ikke har tænkt sig at prøve at søge appeltilladelse til Højesteret ved Procesbevillingsnævnet. Landsretsafgørelsen er dermed endelig. Dommen er interessant, fordi de to brødre – hvoraf den ene blev udvist og den anden ikke, blev dømt for præcis samme forhold i samme sag. Dommen danner præcedens for fremtidige udvisningsspørgsmål i straffesager der vedrører syrere, der er kommet siden 2014 i forbindelse med “flygtningekrisen”. Den er et paradigmeskifte hos domstolene i forhold til udvisninger af kriminelle syrere. Budskabet til syrerne er klart: Knep løs, få børn i Danmark og undgå udvisning.

Massebøn med Hizb ut-Tahrir og ildspåsættelser præger den syrisk-kurdiske asylmodtager Hasans væg på Facebook (ID: 100006765579701). Han bliver i Danmark, stadfæster Vestre Landsret.
Den ikke-udviste pyroman Hasan Farhan Albashan er meget glad for ild. “Brænd og dræb Danmark”, er hans kommentar  i en af videoerne på Facebook den 15. april 2019. 

Skjult optagelse: Syrienblog var tilstede i retten med et skjult kamera under Hasan Farhan Albashans afsluttede bemærkninger for den kvindelige standlandsret inden domsafsigelsen, hvor landsdommerne Dorte Jensen, Ida Skouvig og Malene Værum Westmark tydeligvis ikke kunne modstå deres kvindelige begær og sadomasochistiske tendenser mod Danmarks sikkerhed. 

Giuseppe Verdi, Libiamo ne’ lieti calici (La traviata; 1853)
Med tekst af Francesco Maria Piave (1810-1876). Alfredo Germont kan synge sig til Violetta Valéry i sin brindisi, imens Baron Douphol kun kan se på. Den der ikke kærer noget, taber det.
Vestre Landsret er en parodi.

3 Comments