Syriske brødre satte ild til pizzeria i Viborg – slipper med advarsel

Syriske Ahmad Farhan Albashan og Hasan Farhan Albashan blev 18. december 2019 idømt 1 år og 3 måneders fængsel samt “advarsel om udvisning” ved Retten i Viborg for brandstiftelse i en beboet ejendom, forsikringssvindel, dødstrusler i nattelivet samt kørsel uden føreret.

Midt- og Vestjyllands Politis journalnummer: 4100-71121-00033-19
Retten i Viborg, 18. december 2019: SS-5114/2019 (domsudskrift)
Viborg Stifts Folkeblad, 18. december 2019: Dommen er faldet i sag om pizzeriabrand i Overlund: Brødre fængsles og modtager advarsel om udvisning

I forening:

 • Den 19. august 2019 i tidsrummet mellem kl. 00.30 og kl. 03.00 at have antændt Stjerne Pizza på adressen Randersvej 66C i Viborg, hvilken adresse Hasan Farhan Albashan havde lejet af Overlund Bydelscenter ApS. Forinden havde de på tankstation OK på Viborg Ladevej 22, Sdr. Onsild i Hobro kl. 00.45 påfyldt diesel i to dunke. Der skete skader for ikke under kr. 300.000.

Ahmad Farhan Albashan:

 • Den 22. juli 2018 ca. kl. 04.45 ved ud for Zwei Grosse Bier Bar på Fælledvej 7 i Viborg til to danske mænd, at have sagt “jeg cutter jer” og “jeg snitter jer” eller lignende.
 • Den 18. marts 2019 kl. 00.15 på Stadion Allé i Viborg, uberettiget at have ført personbil Citroen Berlingo, reg-nr. XX41920 tilhørende Hasan Farhan Albashan uden kørekort.

Hasan Farhan Albashan:

 • I perioden 5. april 2019 til 17. september 2019 ikke at have holdt den lovpligtige arbejdsskadeforsikring i kraft for firmaet Stjerne Pizza, Randersvej 66C i Viborg.

Selvom de kun har været her siden 2014 og kun er her på en opholdstilladelse, vurderede Retten i Viborg at Danmark ikke kan udvise de domfældte syriske brandstiftere. Det vil allerede nu være i strid med deres rettigheder og Danmarks internationale forpligtelser.

Officielt er de født 1. januar 1998 og 1. januar 1988. Disse fødselsdatoer er naturligvis falske. Da mange asylansøgere nægter at give rigtige oplysninger, er myndighederne nødt til at antage, at de er født 1. januar et givent år for at kunne give dem et CPR-nummer.

Anklagemyndigheden havde krævet dem udvist i 12 år, men den påstand afviste Retten i Viborg, fordi den ene har to børn. Derfor kan begge syrere blive i Danmark, mente Retten i Viborg.

De blev anholdt den 11. september 2019 og blev varetægtsfængslet ved grundlovsforhør den 12. september 2019. Ahmad i Arresten i Aalborg og Hasan i Arresten i Viborg.

I retten forklarede et vidne fra Alm. Brand A/S, at der over de sidste par år har været mindst tre mistænkelige brande i forskellige pizzeriaer i Viborg, som firmaet har været involveret i. I foråret 2019 ophørte Stjerne Pizzas forsikringer, fordi forsikringspræmien ikke var blevet betalt. I sommeren 2019 får Hasan pludselig travlt med at tegne en ny brandforsikring for Stjerne Pizza, der trådte i kraft den 8. august 2019 – bare 11 dage før branden. Alm. Brand A/S noterede sig desuden, at firmaet var blevet kontaktet af en person efter den 8. august 2019, men inden den 19. august 2019, der ville sikre sig at pizzeriaet nu var brandforsikret igen. Forsikringen dækkede skader på indtil 800.000 kroner.

Et vidne fra Rema Butiksudvikling A/S, der står for administrationen og driften af det center, hvori Stjerne Pizza lå, forklarede at huslejen ofte blev betalt for sent. Vidnet måtte både sende breve og SMSer til Hasan med rykkere for huslejen. Til og med april 2019 betalte han typisk huslejen et par dage for sent. Fra april 2019 blev huslejen altid betalt for sent. Huslejen for maj og juni 2019 blev betalt samlet den 25. juni 2019. Huslejen var 19.000 kr. om måneden. Huslejen for juli og august 2019 er ikke blevet betalt. Når firmaet rykkede for huslejen, meddelte Hasan at han ikke kunne betale. Hasan har heller ikke indbetalt despositum som aftalt, og derfor har udlejer formelt ikke godkendt overtagelsen af lejemålet. Udlejer krævede i forbindelse med lejerskiftet i oktober 2018, at depositummet skulle hæves, og det betød, at Hassan skulle betale små 30.000 kr. + moms i ekstra depositum. Det beløb blev aldrig betalt.

Efter anholdelsen har Sadaf Azizi, Houlkærvej 2, 02. tv. i 8800 Viborg samt Ajmal Mohammadi, Odshøjvej 68, 02. th. i 8800 Viborg overtaget pizzeriaet under selskabet “stjernepizza IVS” (CVR: 39094533), der dog er under konkurs pr. 21. november 2019.

Ahmad Farhan Albashan er registreret med fødselsdatoen 1. januar 1998. Har adresse på Firkløvervej 21, 02. th. i 8800 Viborg. Har tidligere haft adresse på Østergade 13, 4.4 i 8850 Bjerringbro. Har brugt mobilnummeret 71563618. På Facebook kalder han sig “Modi Mc” (FacebookID: 100022911583086) og “modi_mc7156” på Instagram (InstaID: 2166289418). På Snapchat hedder han “aalbashan3”. Han indrejste i Danmark den 18. august 2014, hvor han søgte asyl. Allerede den 11. november 2014 blev han tildelt opholdstilladelse. Ahmad forklarede i grundlovsforhøret den 12. september 2019, at han er syrisk statsborger med asyl. Det eneste familie han har i Danmark er broderen Hasan Farhan Albashan. Han har ikke noget arbejde. Han har til Kriminalforsorgen forklaret, at han tidligere har boet i Libyen fra han var 12-16 år. I Danmark har han gået på højskole og fået økonomisk støtte af kommunen. Han oplyste under personundersøgelsen, at han er sund og rask og ikke har nogen former for traumer. Kriminalforsorgen fandt ham sund, rask og strafegnet. Hans søskende og forældre bor i Libanon. Ahmad Farhan Albashan har levet af offentlige ydelser fra kommunen fra 18. august 2014 frem til 1. oktober 2018, hvor han blev ansat i broderens pizzeria.

Hasan Farhan Albashan er registreret med fødselsdatoen 1. januar 1988. Han har adresse på Firkløvervej 21, 02. th. i 8800 Viborg sammen med sin bror Ahmad. Han har mobilnummeret 86628030. På Facebook hedder han “Hasan Albashan” og kalder sig også “Kenan.Libya.58” (FacebookID: 100006765579701). Han har email-adressen yazan.dk2014@gmail.com. Har været erhvervskativ med Stjerne Pizza (CVR: 39893134). Har været registreret som ejer af et køretøj med registreringsnummer XX41920 (stelnr.: VF7GJKFWB93277773), der er meldt skrottet i august 2019, samt køretøj med registreringsnummer BV68478 (stelnr.: KMHLC41UACU016549), der pt. er afmeldt og med udlæg. Hasan kom til Danmark med sin kone, sin ældste søn og broderen Ahmad den 18. august 2014 og fik tildelt opholdstilladelse den 11. november 2014. Siden fik han et barn mere med konen i Danmark. Han er nu fraskilt og har således to børn i Danmark, der bor hos den syriske mor. Han har oplyst, at han er blevet opereret i knæet og har dårlig ryg og nyre – ikke dårlig nok til brandstiftelse. Kriminalforsorgen fandt dog Hasan uegnet til samfundstjeneste. Hasan har angiveligt en kæreste omkring Viborg, der hedder Rawnaq.

Begge brødre er oprindeligt syrere fra Homs.

Gæld og erstatningskrav

På tidspunktet for branden var Hasan i restance med to måneders husleje, ligesom han i de forudgående måneder havde betalt husleje for sent. Hans misligholdte gæld er omfattende.

 • Banklån til køb af pizzeria – 460.000 DKK (340.000 i restgæld)
 • Andet banklån – 25.000 DKK
 • Santander Consumer Bank – 80.000 DKK (billån)
 • Basisbank A/S – 39.193 DKK (udlæg i misligholdt gæld)
 • Kylling & Co. (naboforretning) – 30.000 DKK (erstatningskrav)
 • Alm. Brand A/S (brandforsikring) – 178.076 DKK (erstatningskrav)
 • Købstædernes Forsikring – 515.500,99 DKK (erstatningskrav)
 • Misligholdt husleje – 38.000 DKK (maj og juni 2019)
 • Manglende depositum – 30.000 DKK

I alt 1.275.769,99 DKK + sagens omkostninger uden arrestophold.
Forsvarersalærerne i en normal mindre byretssag er gerne 50.000 kroner pr. person, altså over 100.000 kroner. En dag i arresten koster ca. 1200 kroner i døgnet. Hvis vi antager, at de tidligst kommer ud efter at have afsonet to tredjedele af deres straf, vil deres fængselsophold altså have kostet 1200*304*2 = 729.600 DKK. Med lidt afrundet hovedregning, har deres kreditmalkning og forsøg på forsikringssvindel altså kostet samfundet mindst over 2.000.000 kroner indtil videre. Dette er naturligvis uden alt hvad der hedder integrationsydelser, sprogskoler, højskoleophold, boliganvisninger, boligsikring, børnepenge, familiesammenføring, osv.

Hasan er så forgældet, at hans kreditor Basisbank A/S den 3. juli 2019 lavede et udlæg på 39.193 kroner i hans gamle brugte Citroen Berlingo fra 2006 (stelnr.: VF7GJKFWB93277773), som han straks skyndte sig at skrotte måneden efter i august for selv at indløse skrotpræmien før Basisbank. En klokkeklar overtrædelse af straffelovens § 279 om bedrageri, som Hasan ikke er blevet sigtet for, men som kun Syrienblogs egne efterforskere tilsyneladende har opdaget.

Selvom Retten i Viborg helt uberettiget fremhæver Hasan og Ahmads “arbejde” i pizzeriaet som en selvforsørgende omstændighed i nedenstående konklusion i udvisningsspørgsmålet, skal der ikke et matematisk geni til at konkludere, at det utvivlsomt havde været billigere for samfundet, hvis de så bare var blevet på integrationsydelser. Det var ikke bare dårligt købmandsskab – det var hurtig malkekredit og hård kriminalitet. Dommer Jacob Svenning Jønsson er komplet inkompetent. De to domsmænd har enten heddet Mohammada og Abdi eller været masochistiske medlemmer af BDSM-netværket Enhedslisten for hanrejer, der tænder på at se deres eget land blive voldtaget.

Udvisningsspørgsmålet

Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om udvisning med indrejseforbud i 12 år. Retten i Viborg valgte imidlertid at frifinde Ahmad og Hasan for udvisning og i stedet tildele dem en såkaldt “advarsel om udvisning”, der er en løftet pegefinger, mildere end selv en betinget udvisning.

Det må efter bevisførelsen i sagen lægges til grund, at de tiltalte i august 2019 var presset, og at de af økonomiske årsager satte ild til pizzeriaet. De tiltalte har begge haft lovligophold i Danmark siden 2014, og ingen af de tiltalte er tidligere straffet for overtrædelser af straffeloven.

Hasan Farhan Albashan har ikke forud for, at han i oktober 2018 erhvervede pizzeriaet, haft en fast tilknytning til det danske arbejdsmarked. Hasan Farhan Albashan har to mindre årige børn på henholdsvis 4 og 6 år, hvoraf det yngste barn er født i Danmark. Hasan Farhan Albashan er skilt fra børnenes mor, men Hasan Farhan Albashan har oplyst, at de fortsat har fælles forældremyndighed, og at han fast ser børnene to gange om ugen. Det må antages, at børnene og deres mor ikke vil følge Hasan Farhan Albashan, og at Hasan Farhan Albashan derfor ikke vil kunne opretholde kontinuerlig kontakten med sine børn, såfremt han bliver udsendt af Danmark.

Retten finder herefter en samlet vurdering, at en udvisning af Hasan Farhan Albashan med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, jf. udlændingelovens § 26, stk. 2. Hasan Farhan Albashan frifindes derfor for påstanden om udvisning.

Efter oplysningerne i sagen må det lægges til grund, at Ahmad Farhan Albashan, som var 16 år, da han kom til Danmark, har været og fortsat er meget tæt knyttet til sin bror Hasan Farhan Albashan og dennes familie. Det er oplyst, at Hasan Farhan Albashan og hans ekskone har taget vare på Ahmad Farhan Albashan, siden Ahmad Farhan Albashan var 12 år. Ahmad Farhan Albashan har efter, at han kom til Danmark, gået på sprogskole og ungdomsskole for at lære dansk, ligesom han har haft et højskoleophold. Ahmad Farhan Albashan har oplyst, at han nu taler og forstår dansk, men han har dog under hovedforhandlingen haft behov for tolkebistand. Fra oktober 2018 til august 2019 arbejdede Ahmad Farhan Albashan for sin bror på pizzeriaet, men der er ikke oplysninger om, at han herudover har haft tilknytning til arbejdsmarkedet.

Efter en samlet vurdering, herunder af de konkrete omstændigheder i sagen, finder retten, at en udvisning af Ahmad Farhan Albashan med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, jf. udlændingelovens § 26, stk. 2. Ahmad Farhan Albashan frifindes derfor for påstanden om udvisning.

Da begge de tiltalte frifindes for påstanden om udvisning, skal de tiltalte i stedet begge tildeles en advarsel om, at hvis de begår nyt strafbart forhold, vil der ved en afgørelse om udvisning ved dom på det tidspunkt skulle læg- ges vægt på, om udvisning må anses for særlig påkrævet, fordi de tiltalte ik- ke tidligere er udvist af den grund, at dette med sikkerhed ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, jf. udlændingelovens § 24 b.

– Retten i Viborg (SS-5114/2019), 18. december 2019

Hos Midt- og Vestjyllands Politi er journalnummeret: 4100-71121-00033-19.

Brødrene Hasan Farhan Albashan og Ahmad Farhan Albashan er allerede dybt forgældede. Både til staten, forsikringsbranchen og bankerne. Kreditorerne jagter dem som vildt og der er allerede lavet udlæg i deres brugte afmeldte Hyundai fra 2015. Du betaler og det bliver kun dyrere.
Ahmads og Hasans interesser kan indsnævres til store ure, smykker, tattoos, biler, Zwei Grosse Bier Bar og TemaBar i Viborg. Emner der ikke optager deres interesse omfatter gældsforpligtelser, færdsels- og straffeloven, bekendtgørelsen om kørekort samt lov om arbejdsskadesikring. Danmark er en legeplads og Retten i Viborg ønsker tydeligvis, at de skal blive her og fortsætte.
Den dømte pyroman Hasan Farhan Albashan er vist det, man kalder lidt for glad for ild.
Massebøn med Hizb ut-Tahrir og ild mod folketingskandidater er lige Hasans smag.
De eneste der kommer til at savne Stjerne Pizza i Viborg er kreditorerne.
Kun den nyeste iPhone er god nok til Ahmad til en god asyl-selfie til vennerne i Syrien.

Se også:

2 Comments