Kurdere dømt for terrorstøtte, støttede ISIS med droner

Kurderne Umut Olgun og Coşkun İbrahim Şimşir samt palæstinenseren Fady Atef Mohammad er fredag den 6. december 2019 dømt ved Københavns Byret i en omfattende sag for terrorstøtte til Islamisk Stat (ISIL), hvor de har samarbejdet med bl.a. palæstinenseren Mohammed Basil El-Cheikh Hassan (“Basil Hassan”) og kurderen Rawand Dilsher Taher (“Abu Maryam al-Kurdistani”) om levering af bl.a. dronedele og termisk udstyr til Islamisk Stat (ISIL) i Syrien.

Den 10. september 2020 ændrede Østre Landsret dommen, så forholdene er omfattet af § 114 i stedet for § 114 e og dommene blev skærpet (S-3693-19).

Coskun Ibrahim Simsir (født 25. maj 1989) har bopæl på Tårnhusstræde 33, 02. th. i 2700 Brønshøj. Har tidligere haft bopæl på Arkaderne 8, 1. 4. i 2700 Brønshøj. Har brugt mobilnummeret 60552355 og e-mail adresserne ibrahimsimsir@gmail.com og anderssimsir@gmail.com. Har tidligere heddet “Francesco” og brugt dæknavnet “Abu Meriam”. Har været erhversaktiv med Herlev Autohus og Værksted IVS (CVR: 38586726), der er under konkursbehandling. Han har tidligere været erhvervsaktiv med Online phone rep (CVR: 35974288). Den 15. april 2011 fremsatte daværende integrationsminister Søren Pind forslag til Folketinget om, at give Coskun Ibrahim Simsir dansk indfødsret (statsborgerskab). Folketinget vedtog dette ved lov nr. 590 af 14. juli 2011. V, S, SF, KF, RV og EL (93) stemte for at give den nu terrordømte Coskun Ibrahim Simsir dansk pas. Kun DF (18) stemte imod. Blev anholdt i september 2018 og altså ikke udvist af Københavns Byret den 6. december 2019 grundet sit danske statsborgerskab givet af 93 folketingsmandater efter forslag fra Søren Pind. IS-terroristen Coskun kan derfor blive i Danmark.

Den 17. december 2013 rejste terroristen Coskun Ibrahim Simsir med sin kone til Istanbul i Tyrkiet. Allerede den 20. december 2013 rejste de retur til København. I bilag fundet på et USB-stik hos terroristen Fady fremgår det, at terroristen Coskun har fået refunderet penge fra rejsen, hvor han bl.a. skulle levere nogle GoPro-batterier og kameraer i Tyrkiet til Islamisk Stats droneterrorprogram i Syrien. I 2014 var han aktiv i “Kaldet til Islam” i København.

Terroristen Coskun Ibrahim Simsir er tidligere straffet, bare fire år efter han fik dansk indfødsret:

  • ved Københavns Byrets dom af 24. november 2015 med fængsel i 3 måneder for overtrædelse af straffelovens § 163 (falske oplysninger til det offentlige) og § 289 a (toldsvindel).
  • ved bødevedtagelse den 27. juni 2016 for overtrædelse af færdselslovens § 4, stk. 1, jf. § 118 (undlader at efterkomme politiets påbud).

IS-terroristen Coskun Ibrahim Simsir, der blev født som tyrkisk statsborger, blev ved Københavns Byret den 6. december 2019 idømt fængsel i 2 år og 6 måneder for overtrædelse af straffelovens § 114 e (terrorloven). Der var ingen påstand om udvisning, da han blev dansk statsborger i 2011. Han skal betale statens udlæg i omkostningernes til hans forsvar. DKK 579.345 + moms i salær og DKK 12.110 + moms i kørselsgodtgærelse og DKK 11.098,64 i udlagt salær til forsvareren, advokat Gert Dyrn samt et tidligere udlagt salær på DKK 34.800 + moms til den tidligere beskikkede forsvarer, advokat Carsten Fentz. I alt DKK 626.255 + moms, i alt DKK 782.818.75 + DKK 11.098,64, i alt DKK 793.917,39, der udelukkende er udgifterne til hans forsvar ved byretten.

Opdatering:
Den 10. september 2020 ændrede Østre Landsret dommen, så forholdene er omfattet af § 114 i stedet for § 114 e. Straffen for Coskun Ibrahim Simsir skærpes til fængsel i 3 år.

Coskun Ibrahim Simsir til højre (øverst) bag den irakiske kurder Rekan Mahmud Ali Mohammad, der har skiftet navn til Yaqoub Ali, men nok er mest kendt under dæknavnet “Abu Ubaydillah” i en video fra Kaldet til Islam optaget i 2014, tre år efter Folketinget gav Coskun indfødsret. 
Den 1. juli 2011 vedtog Folketinget lovforslag L 192 med virkning fra den 14. juli 2011 som lov nr. 590. Loven erstattede den nu terrordømte Coskun Ibrahim Simsirs tyrkiske pas med et dansk, og sikrede ham dermed imod udvisning. Kun Dansk Folkeparti protesterede og stemte imod. Bare 4 år senere fik han sin første dom for toldsvindel. 8 år efter blev han dømt efter terrorloven. Bemærk at stemmetallet i salen ikke stemmer overens med det faktiske tal grundet “clearing”.

Fady Atef Mohammad (født 16. oktober 1988), palæstinenser fra Libanon. Har bopæl på Muldager 24, st. th. i 2700 Brønshøj sammen med Safa Al-Båsha, mobil 81712602. Han har brugt e-mail adressen carlosfrost1610@gmail.com og er kendt under dæknavnene “Carlos Frost”, “Abu Ubeida” og “Abu Ubaydah”. Han har været erhvervsaktiv med Fady Holding ApS (CVR: 38419897) og Waqt ApS (CVR: 38420550) på Islandshøjparken 17, 2. th., med Jala Nezami, bosiddende Rødlersvej 40 i 2990 Nivå samt virksomheden Shyny ApS (CVR: 38891073), der alle er under tvangsopløsning. Han har tidligere været aktiv med SOS KIOSKEN (CVR: 35901094) på Nørregade 3 i Ringsted, der er ophørt, og Spoton Taxa IVS (CVR: 39574764), der er under konkurs. Inden anholdelsen i september 2018 arbejdede terroristen Fady Atef Mohammad som adjunkt ved Copenhagen Business Academi på Nansensgade 19 i 1366 København K, hvor hans nummer var 36154894 og e-mail famo@cphbusiness.dk. Fady var gode venner med terroristen Mohammed Basil El-Cheikh Hassan, bedre kendt som “Basil Hassan” med dæknavnet “Abu Hani al-Lubnani” hos Islamisk Stat. De mødte angiveligt hinanden i kantinen på DTU i 2007, hvor Fady læste til eksportingeniør, og hvor terroristen Basil Hassan læste til bygningsingeniør. I 2014 fik terroristen Fady ransaget sit hjem pga. hans relation til terroristen Basil Hassan, der havde dækadresse hos ham, efter at terroristen Basil havde forsøgt at likvidere Lars Hedegaard. Under retssagen kom det også frem, at terroristen Fady har samarbejdet med organisationen “De Humanitære Hjerter” med terroristen Ali Daghim i spidsen, og at han har været i Syrien i 2013 i den forbindelse. Terroristen Fady rejste fra København til Istanbul den 26. juni 2013 og retur den 5. juli 2013. Til e-mail adressen fpvmodel@gmail.com, har terroristen Fady kommunikeret om, at IS-terroristen Basil Hassan havde bestilt en Hugin II UAV 2.6 for i alt 611 USD til Muldager 24, st. th. i 2700 Brønshøj, hvor terroristerne Fady Atef Mohammad og Basil Hassan delte folkeregisteradresse. Terroristen Fady har altså løbende hjulpet IS-terroristen Basil Hassan med at facilitere dækadresse og bestille de dronedele, han ønskede i Syrien.

Om valg forklarede terroristen Fady i retten, at han har to holdninger til dem: “Den ene går ud på, at man ikke skal benytte sin stemme, fordi det er en del af protestantismen, mens den anden holdning er, at hvis man lever i et land, for eksempel i Vesten, er det en god idé at stemme, fordi der findes indvandrerfjendske partier.“, jf. udskrift af dombogen (s. 15, SS 4-1896/2019).

Det danske demokrati er altså noget ubrugeligt lort i alle andre tilfælde end den undtagelse, hvor det kan (mis)bruges til at udbrede islam og importere endnu flere muslimer til Danmark.

Terroristen Fady Atef Mohammed er tidligere straffet ved bødevedtagelse den 13. februar 2015 for overtrædelse af færdselslovens § 42, stk. 1, nr. 1, jf. § 118.

Terroristen Fady Atef Mohammad blev anholdt i dronesagen den 26. september 2018. Han blev ved Københavns Byret den 6. december 2019 straffet med fængsel i 3 år og 6 måneder for overtrædelse af straffelovens § 114 e (terrorloven). Han skal for sagen ved byretten betale DKK 656.407,50 + moms i salær og DKK 12.595,99 i kørselsgodtgørelsen til staten, der har lagt ud til den beskikkede forsvarer Jesper Storm Thygesen, samt et tidligere udlagt salær på DKK 116.705 + moms og tidligere udlagt kørselsgodtgørelse på DKK 10.092,60 + moms. I alt DKK 795.801,09 + moms, i alt DKK 994.751,36. Terroristen Fady er dansk statsborger og blev derfor ikke udvist. Der var ingen udvisningspåstand for ham under sagen, hvorfor retten ikke tog stilling til udvisning.

Opdatering:
Den 10. september 2020 ændrede Østre Landsret dommen, så forholdene er omfattet af § 114 i stedet for § 114 e. Straffen for Fady Atef Mohammad skærpes til fængsel i 4 år og 6 måneder.

Umut Olgun (født 19. oktober 1988) har bopæl på Ulsøparken 30, 1. th. i 2660 Brøndby Strand. Den kurdiske familien Olgun i Brøndby Strand fortjener et helt familieportræt. Familien er omfattende i Danmark og for dem, har Islamisk Stat været et helt familieforetagende. Terrordømte Umut Olguns søstre, terroristerne Leyla Olgun (født 1992) og Hazal Olgun (født 1997) rejste den 26. maj 2016 fra Danmark til Tyrkiet for at tilslutte sig Islamisk Stat (ISIL) i Syrien. Efterfølgende stod faderen Yasar Olgun frem i TV2-dokumentaren “Er mine piger hellige krigere?“. I programmet stod også flere tidligere klassekammerater til terroristen Layla Olgun fra Avedøre Gymnasium frem og fortalte, hvordan terroristpigerne helt tilbage fra 2008 har givet udtryk for, at de hader “kuffar” (vantro) og shia-muslimer. De blev terrorister ved bogmøder på Dortheavej hos Islamisk Trossamfund (WAKF), et statsgodkendt trossamfund med Københavns Kommune som samarbejdspartner. Ingen har set terroristsøstrene siden.

Under PETs rumaflytning af terroristen Umut Olguns bil, en Hyundai Sonata, fremgår det bl.a., at han den 6. marts 2017 under en køretur, afspillede adskillige terroristiske PKK-sange i bilen. Kl. 12:04:12 afspiller han i bilen en kurdisk terroristsang om at være “Apo-tilhænger”, altså tilhængere af PKKs leder, terroristen Abdullah Ocalan. Kl. 12:06:50 afspilles en anden kurdisk terroristsang med terroristisk PKK-indhold. Kl. 12:08:09 afspilles en tyrkisk lydfil, hvor en person fortæller om bombninger. Kl. 12:08:56 afspilles endnu en kurdisk terrorsang og kl. 12:10:24 zappes der rundt mellem forskellige kurdiske terroristsange. Terroristen Umut forklarede, at han ikke støtter terrorgruppen PKK, fordi de ikke islamisk set er en acceptabel gruppe, men at han bare godt kan lide deres terroristiske sange. Meget tyder altså på at kurderen, terrorist Umut Olgun både er fascineret af terrorgruppen ISIL og også terrorbevægelsen PKK.

Terroristen Umut Olgun er tidligere straffet

  • ved Københavns Byrets dom af 11. maj 2006 med betinget fængsel i 40 dage for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1 og 3 (vold mod tjenesteperson).
  • ved bødeforelæg af 31. januar 2017 med en bøde på 2.000 kr. for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 4, stk. 1 (undlade at efterkomme politiets påbud).

På trods af disse kriminelle voldsforhold, fik terroristen Umut Olgun, der er tyrkisk statsborger, den 21. december 2006 forlænget sin opholdstilladelse – bare 7 måneder efter at han var dømt for vold mod tjenesteperson. Den 28. juni 2010 blev hans opholdstilladelse tilmed gjort tidsubegrænset – bare 7 år inden han blev anholdt i en af Danmarks største terrorsager.

Terroristen Umut Olgun blev varetægtsfængslet i sagen den 22. september 2017. Han blev ved Københavns Byret den 6. december 2019 straffet med fængsel i 4 år for overtrædelse af straffelovens § 114 e (terrorloven). Terroristen Umut Olgun er tyrkisk statsborger og blev endelig udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandigt.

Terroristen Umut Olgun skal betale DKK 807.990 + moms i udlæg til salær, DKK 63.807,38 + moms i udlæg til kørselsgodtgørelse, DKK 18.215,05 i udlæg til udlægsgodtgørelse til forsvareren, advokat Michael Juul Eriksen, samt et tidligere udlagt salær på DKK 21.125,00 + moms til den tidligere beskikkede forsvarer, advokat Erbil Kaya (kurder). I alt DKK 892.922,38 + moms, i alt DKK 1.116.152.98 inkl. moms + udlægsgodtgørelsen på DKK 18.215,05, i alt DKK 1.134.368,03.

Disse beløb dækker naturligvis kun statens udlæg i udgifter til forsvarerens salærer, uden udgifterne til arrestophold, anklagemyndighedens udgifter, domstolenes udgifter og politiets massive efterforskning. Alt sammen millionbeløb, skatteyderne selvfølgelig aldrig får igen.

Opdatering:
Den 10. september 2020 ændrede Østre Landsret dommen, så forholdene er omfattet af § 114 i stedet for § 114 e. Straffen for Umut Olgun skærpes til fængsel i 8 år.

IS-terroristerne Leyla Olgun (født 1992) og Hazal Ballê Olgun (født 1997) til højre.

Umut Olgun har bopæl på,
Ulsøparken 30, 1. th.
2660 Brøndby Strand
Telefon 43545107

sammen med,

Hamit Olgun
Ulsøparken 35, st.th.
2660 Brøndby Strand
Mobil 60816444

Yasar Olgun
Ulsøparken 30, 1.
2660 Brøndby Strand
Mobil 27128178, 27212590 og 40885655

Desuden er den kurdiske familien Olgun voldsomt repræsenteret i Danmark, bl.a.:

Mehmet Olgun
(ejer Olgun Taxi ApS)
Agerlunden 15
2660 Brøndby Strand
Mobil 43540077, 26320777, 26801904, 27103329, 27118577 og 52404891

Zeynep Olgun
Agerlunden 15
2660 Brøndby Strand
Mobil 52405811, 26543890 og 29113594

Selma Olgun
Agerlunden 13
2660 Brøndby Strand
Mobil 20766230

Mehmet Olgun
Kærhaven 18
2660 Brøndby Strand
Mobil 22334844 og 40153685

Dede Olgun
Kærlunden 30
2660 Brøndby Strand
Telefon 71724529 og mobil 42318096

Diyar Olgun
Tybjergparken 75, 2. tv.
2660 Brøndby Strand
Mobil 23905629

Ergin Olgun
Kisumparken 120, 2. tv.
2660 Brøndby Strand
Mobil 40738482

Sudem Olgun
Kisumparken 120, 2. tv.
2660 Brøndby Strand
Mobil 22178676, 28447120 og 53838482

Osman Olgun
Kisumparken 66, 1. tv.
2660 Brøndby Strand
Mobil 43548482

Mustafa Olgun
Baunedammen 22
2605 Brøndby
Mobil 27636328

Nurhan Olgun
Brøndby Nord Vej 167, 3.
2605 Brøndby
Mobil 28253740

Sibel Olgun
Tybjergparken 75, 2. tv.
2660 Brøndby Strand
Mobil 60453245

Halil Olgun
Hallingparken 31, 2. tv.
2660 Brøndby Strand
Mobil 91860980

Nimet-Neslihan Olgun
Hallingparken 27, st.tv.
2660 Brøndby Strand
Mobil 53141800

Mustafa Olgun
Hallingparken 42, 1. th.
2660 Brøndby Strand
Mobil 53772660

Kemal Olgun
Hallingparken 42, 1. th.
2660 Brøndby Strand
Mobil 20331761

Irfan Olgun
Monsunvej 1A
2660 Brøndby Strand
Mobil 28979154

Iset Olgun
Tybjergparken 75, 2. tv.
2660 Brøndby Strand
Telefon 77992692 og mobil 28344428

Ahmet Olgun
Brøndby Nord Vej 141, 1. th.
2605 Brøndby
Mobil 36485537

Fikret Olgun
Dalkær 1, 2. th.
2605 Brøndby
Mobil 28737134

Ayhan Olgun
Torvet 5
4800 Nykøbing F
Mobil 54858682

Beriban Olgun
Vadbro 2, 1. tv.
2860 Søborg
Mobil 20964761

Bilgen Selin Olgun
Brøndbyvestervej 20, 2.0028
2600 Glostrup
Mobil 53351959

Hacer Olgun
Gudenøvej 29, 1. tv.
2720 Vanløse
Mobil 52403211

Mehmet Olgun
Eremitageparken 337
2800 Lyngby
Telefon 45808083

Atila Olgun
(ejer Hvidovre Pizza Bar på Sognegårds Alle 32, st. th. i 2650 Hvidvore)
Svenstrupvej 64
2665 Vallensbæk Strand

Berna Olgun
Delta Park 30, 1. tv.
2665 Vallensbæk Strand
Telefon 81618787 og mobil 42525161

Nedim Olgun
Rosenhøj 8, 2. th.
2650 Hvidovre

Firat Olgun
Rosenhøj 8, 2. th.
2650 Hvidvore
Mobil 36754961

Nedin Olgun
Rosenhøj 8, 2. th.
2650 Hvidovre
Mobil 50777770

Elife Olgun
Rosenhøj 8, 2. th.
2650 Hvidovre
Mobil 28459188

3 Comments