Husam Yousef Moustafa tævede 14-årige i Svebølle og fik 350.000 kr.

Husam Yousef Moustafa (født 8. januar 1983) er 28. oktober 2019 “dømt” ved Retten i Holbæk for vold og frihedsberøvelse mod børn ved 23. marts 2019 mellem kl. ca. 21.30 og kl. 21.52 på Vinkelvej i Svebølle, at have forfulgt, overfaldet, slået og sparket to 14-årige drenge i Svebølle, som han havde jagtet rundt i bil. På trods af klimavalg er integrationsydelsen høj nok til egen bil.

“Straffen” lød på sølle tre måneders fængsel og “udvisning” i sølle seks år. Men hold fast: Inden dommen, var Husam og familien hjemrejst frivilligt til Syrien mod udbetaling af 350.000 kroner.

Opholdsgrundlag:
Husam Yousef Moustafa indrejste ulovligt i Danmark den 20. august 2014, hvorefter han søgte asyl. Allerede den 24. september 2014 fik han automatisk opholdstilladelse af regimet uden at de løftede et øjenbryn. Husam havde ægtefælle og hele fire børn i Danmark. Deres opholdstilladelse var betinget af Husams, altså var de familiesammenført, dog bemærker Udlændingestyrelsen i dommen, at når Husam Yousef Moustafa bliver udvist, vil Udlændingestyrelsen tage stilling til om pågældendes ægtefølle og børn kan bevare opholstilladelsen på selvstændigt grundlag.

Ifølge Det Centrale Personregister, udrejste Husam Yousef Moustafa til Syrien den 23. august 2019. I en e-mail af 16. oktober 2019 til Retten i Holbæk bekræftede han selv, at han er vendt tilbage til Syrien med sin familie. Allerede i 2025 vil Retten i Holbæk af uransagelige årsager, meget gerne have Husam tilbage igen. At skulle bruge 350.000 kroner på seks år, giver ham en månedsløn på 6000 kroner i Syrien, der kan sammenlignes med Assads præsidentløn.

Hans ven Mohammad Youssef Khajri bosiddende Klosterbakken 34, 4400 Kalundborg og erhvervsaktiv med virksomheden “carproff” (CVR: 39489333) og med telefon 71900607 og e-mail mohammed1612@hotmail.com forsøgte over for Politiet at redde sin klamme ven Husam Yousef Moustafa, men hans løgne til Politiet blev ikke tillagt nogen værdi i retten. Forrædertinget gav Mohammad Youssef Khajri “indfødsret” og dermed pas ved Lov 2007/2 LSF 179 af 10. juni 2008.

Husam fik en udeblivelsesdom, da han ifølge sin forsvarer befinder sig i Syrien. Underforstået: Han har taget imod en syrisk 10 års løn på 350.000 kroner fra skatteyderne i Danmark for at rejse hjem inden straf. Forfulgt er kun et spørgsmål om pris. Han griner hele vejen i Syriens banker.

Selv hvis han stadig var her, lyder dommen på tre måneders ubetinget “fængsel” og “udvisning” med “indrejseforbud” i seks år. I 2025 vil domstolene åbenbart meget gerne have ham igen.

Landsforrædersvin Gry Berdiin og de to taberdomsmænd fra Radikale Venstre og Enhedslisten har enten en dybt masochistisk personlighedsforstyrrelse eller ingen børn.

Dommerudnævnelser i Danmark er i lommen på regimet og en dommer skal helst have en lang lærefortid hos anklagemyndigheden og hos Justitsministeren for at blive udnævnt.

Domsmænd er ubrugelige socialkammerater med narcissistisk personlighedsforstyrrelse og storhedsvanvid, hvor man giver to kontanthjælpsmodtagere to tredjedele af voteringsretten.

Oplysninger i sagen
Retten i Holbæk, den 28. oktober 2019.
Rettens nr.: 60-1390/2019 (download domsudskrift)
Politiets journalnr.: 1200-73241-00167-19

MSM:

Kalundborg Kommune har oplyst, at der i 2019 er “repatrieret” i alt 12 syriske migranter, herunder fire voknse og otte børn. Kommunen har i alt brugt 1,7 millioner kroner på “repatriering”.

3 Comments