Vestlige massemedier og “nødhjælpsorganisationen” Viomis (VIden OM ISlam) påstår hårdnakket, at folk i Madaya sulter pga. hærens belejring. Selvfølgelig ikke pga. terroristernes tilstedeværelse, hvor de holder befolkningen som