En erklæring af 22. november 2012 fra den såkaldte “Free Syrian Army” i Aleppo forbyder kvinder at køre bil. Det er i strid med islamiske love, lyder begrundelsen.