Nezar Ibrahim Al Arnous (200198), Mathias Ali Holm Boustani (150597), Akram Lahib Jaber (161197) og en fjerde domfældt “T4” blev den 6. december 2019 dømt ved Retten i