Syrer og iraker dømt for at tæve pædagoger på fynsk bosted med baseballbat

Nezar Ibrahim Al Arnous (200198), Mathias Ali Holm Boustani (150597), Akram Lahib Jaber (161197) og en fjerde domfældt “T4” blev den 6. december 2019 dømt ved Retten i Odenses 7. afdeling (SS 7-9539/2019) for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, og § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1, ved den 21. august 2019 omkring kl. 01.00 i forening og efter forudgående aftale, at have øvet vold af særligt rå, brutal eller farlig karakter mod de tjenestegørende pædagoger F.B. og L.B. på opholdsstedet Svennebjerggård beliggende Tyrsbjergvej 68 i Odense, idet de sigtede sammen ankom i bil til opholdsstedet, hvor de iført maskering og efter at have knust en rude til en dør og sparket en anden dør op, tildelte F.B. og L.B. flere slag med et baseball-bat på kroppen og mod hovedet, ligesom de tildelte F.B. flere knytnæveslag på kroppen og i hovedet og kastede flere stole mod ham.

Hele episoden handlede angiveligt om Mathias Ali Holm Boustanis 13-årige ven Emil, der var anbragt på opholdsstedet og tilsyneladende ikke fik sin vilje.

Nezar Ibrahim Al Arnous er født den 20. januar 1998 og indrejste i Danmark den 8. november 2015, hvor han søgte asyl. Kalder sig også “Nzar Almgndt” og “Nzar Almgnd”. Fik opholdstilladelse allerede den 14. marts 2016. Senest den 23. februar 2018 fik han forlænget sin opholdstilladelse af regimets udskiftningsinstitutioner. Han taler og forstår kun lidt dansk. Har alt sin familie og en forlovet i Syrien. Han har ingen familie i Danmark. Han har ingen uddannelse. Han har under sagen været frihedsberøvet siden 21. august 2019. Nezar Ibrahim Al Arnous blev straffet med fængsel i 1 år og 6 måneder samt udvisning med indrejseforbud i blot 12 år. Han er aktiv på Facebook (ID: 100028726910732 og 100016109255665) og Instagram (ID: 5907152686 og 8629961537). Han stammer fra Damaskus.

Akram Lahib Jaber er født 16. november 1997 og søgte den 29. oktober 2015 asyl. Først den en 9. august 2019 fik han afslag, og har altså ikke lovligt ophold i Danmark. Han er opvokset i Irak, hvor han også har et mindreårigt barn. Han har 2 onkler, 5 fætre og en tante i Danmark. Han har under sagen været frihedsberøvet siden 21. august 2019. Akram Lahib Jaber blev straffet med fængsel i 8 måneder samt udvisning med indrejseforbud i 6 år – allerede i 2024 vil Retten i Odense åbenbart savne ham. Bemærk især det fallitaspekt der er i, at man “udviser” en mand, der alligevel ikke måtte være her. Han er aktiv på Facebook (ID: 100008827572608 og 100011390623519) samt Instagram (ID: 6439764890).

Mathias Ali Holm Boustani er født den 15. maj 1997 og har bopæl på Dronningholmsvej 36, 1. th, 5700 Svendborg. Han har mobilnummeret 32102737. Han er på Facebook (ID: 100000541675897) og Instagram (ID: 1698136314). Mathias Ali Holm Boustani er desuden tiltalt sammen med Akram Lahib Jaber for et andet forhold efter straffelovens § 244, jf. § 247, stk. 1 om vold, ved den 3. august 2019 omkring kl. 04.30 på Baba’s Pizza i Frederiksgade 13 i Svendborg, i forening at have udøvet vold mod Abdullahi Ibrahim Mohamed, idet de tildelte ham flere knæstød og knytnæveslag i ansigtet. Mathias Ali Holm Boustani blev dømt skyldig, men hans dom er udsat på udtalelse af Retslægerådet – formentlig fordi anklagemyndigheden afventer en mentalundersøgelse der skal afgøre, om han overhovedet er strafegnet, eller om han er for psykotisk og/eller underudviklet til straf. Ali Boustani er raceblandet med dansk indfødsret.

T4 er etnisk dansker og derfor uinteressant for os. Personen fik den mindste straf på 6 måneders fængsel og havde den mindste rolle i sagen. Personen var desuden den yngste. I øvrigt har Syrienblog ved en efterfølgende undersøgelse af personens personlige forhold kunne konkludere, at personen ikke plejer den samme tilknytning til de øvrige domfældte, som de gør til hinanden. På det foreliggende grundlag, har vi besluttet at anonymisere personen i vores offentlige database.