Den kurdiske pædomigrant Orhan Zehne Ghobari (240902) fra Syrien blev den 19. maj 2021 idømt fængsel i 2 år og 6 måneder samt udvist for bestandig ved Retten