Moez Saleh

Moez Salah Melawi Mohamed Saleh (født 16. september 1989) af forældre fra Jordan. Opvokset i Peberhaven 17, st. mf., 2730 Herlev. Nu uden fast bopæl.

Opholdstilladelse i Danmark, dog udvist af Danmark den 21. november 2012, men betinget med en prøvetid på 2 år. Er berygtet for omfattende kriminalitet i Herlev-området, bl.a. narko-kriminalitet, vold og indbrud. Er de senere år blevet radikaliseret inden for islam, formentlig i forbindelse med fængselsopholdet efter narkodommen i 2011.

25. marts 2011:
Idømt 2 års fængsel ved Københavns Byret for handel med narko.

21. november 2012:
Idømt fængsel i 1 år og 6 måneder ved Retten på Frederiksberg for våbenhandel og besiddelse af en AK-47, der angiveligt skulle sendes til terrorister i Syrien (se udskrift af dombogen).

Tiltale af 21. november 2012:

* Overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1, jf. § 21. ved i perioden fra den 26. april 2012 ca. kl. 16.00 til den 27. april 2012 ca. kl. 10.00, i forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse, under særligt skærpende omstændigheder, at have erhvervet, overdraget, transporteret og besiddet 2 stk. AK47 militærgeværer mrk. Kalashnikov og 240 stk. ammunition, idet tiltalte Saleh den 26. april 2012 ca. kl. 17.00 efter forudgående aftale mødtes med sælgeren på Hareskov Station og bestilte våbnene med tilhærende ammunition, der herefter samme dag ca. kl. 20.45 på Hareskov Station, mod betaling af 37.000 kr., blev overdraget til tiltalte Onurlu, der opbevarede våbnene og ammunitionen i personbil Ford Focus, reg. nr. HF46442, der indtil den 27. april 2012 ca. kl. 09.30 holdt parkeret ud for Hvalsøvej nr. 4 i Brønshøj, hvorefter tiltalte Onurlu kørte til p-pladsen ved “Lidl”, Stationsalléen 7 i Herlev, hvor han overdrog personbilen med våbnene og ammunitionen til tiltalte Raofat, der herefter skulle transportere våbnene og ammunitionen videre, hvilket forehavende imidlertid mislykkedes, idet våbnene og ammunitionen før salget var blevet gjort ufunktionsdygtige, og idet tiltalte Raofat og Onurlu blev anholdt af Politiet.

Er tidl. straffet ved Københavns Byrets dom af 25. marts 2011 med fængsel i 2 år, bl.a. for overtrædelse af straffelovens § 191, stk. 1. (narkohandel). Afsonede i Statsfængslet i Ringe og blev taget for at have en mobiltelefon i fængslet. Blev løsladt den 20. januar 2012 med en prøvetid på 2 år. Reststraf fra tidl. dom er 246 dage.

Dom af 21. november 2012 (1-8226/2012):
Thi kendes for ret:
Tiltalte Moez Salah Melawi Mohamed Saleh skal straffes med fængsel i 1 år og 6 måneder. Tiltalte udvises betinget af Danmark med en prøvetid på 2 år. Hos tiltalte konfiskeres en “jammer”, en Sony Ericsson mobiltelefon og et simkort.

Se også:
Artikel – Danske fundamentalister ville sende våben til Syrien
Portræt – Cevdet Onurlu
Portræt – Rami Hussien Raofat
Download udskrift af dombogen