Syriske flygtninge knivstak dansker og stjal hans cykel i Frederikssund – slap for udvisning

De kurdiske brødre Abdulsamih Almahli (fr. 010104) og Ali Almahli (fr. 010102) fra Syrien blev sammen med den sindssygeerklærede abeneger Jonathan Njabulo Schnoor (020703) og den mindreårige iraker Moamal Ghassan Al-Saidi henholdvis den 10. april 2021 og 30. juni 2021 dømt ved Retten i Hillerød (SS 234/2021) for et groft knivangreb begået imod en 35-årig dansk mand den 12. oktobr 2020 kl. 13.10 ud for Sillebroen Shoppingcenter i Frederikssund. Den indfødte etnisk danske mand havde opdaget at migranterne var i færd med at stjæle hans cykel foran shoppingcenteret, hvorfor han råbte gruppen an og ringede politiet op, hvorefter de importerede konventionsmigranter med flygtningestatus kvitterede med slag, spark og adskillige knivstik.

Udskiftningsregimets standret i Hillerød hyldede de storsmilende Gucci-klædte migranter med en dom, der er så latterlig, at den alene ydmygede og trampede på det indfødte danske offer.

  • ?? Abdulsamih Almahli – fængsel i 1 år og 2 mdr. Syrer, slap for udvisning (nr. 3 advarsel).
  • ?? Ali Almahli – fængsel i 1 år. Syrer, slap for udvisning (nr. 3 advarsel).
  • ?? Jonathan Njabulo Schnoor – slap for straf pga. sindssygdom. Neger, falsk indfødsret.
  • ?? Moamal Ghassan Al-Saidi – slap for straf pga. alder. Iraker, fik falsk indfødsret i 2015.

I REU alm. del (s. 2020-21) – svar på spm. 1416 af 13. september 2021 fremgår, at alle dømte var tidligere straffet og at brødrene Almahli i forvejen havde to advarsler om udvisning. En dissident i domsmandsretten voterede således for udvisning af Abdulsamih Almahli og Ali Almahli imod to dommerstemmer imod udvisning. Bagefter “glemte” anklagemyndigheden i Nordsjællands Politi ved en fejl at forelægge ankespørgsmålet for Statsadvokaten i København.

Henset til karakteren af den aktuelle dom for grov vold i gentagelsestilfælde sammenholdt med de tiltaltes tidligere domme for vold, og det forhold at både tiltalte 1 (Abdulsamih Almahli, red.) og 3 (Ali Almahli, red.) begge tidligere har modtaget to advarsler om udvisning, er det Statsadvokaten i Københavns opfattelse, at dommene burde have været forelagt for statsadvokaturen med henblik på en drøftelse af ankespørgsmålet. Statsadvokaten har indskærpet over for Nordsjællands Politi, at sagen burde være forelagt.

Statsadvokaten i København, REU alm. del – svar på spm. 1416, 13. september 2021.

Endvidere fremgår det af besvarelsen, at irakiske Moamal Ghassan Al-Saidi fik falsk indfødsret foræret i gave af Folketinget ved naturalisation som biperson til faderen Ghassan Razak Mohammad Al-Saidi (født 1976 i Irak) med virkning fra den 28. december 2015 i henhold til lov nr. 1704 af 21. december 2015, der blev vedtaget med et massivt flertal. Kun DF stemte imod.

De syriske brødres søster Fidaa Almahli er døgnanbragt på Den Selvejende Institution Lyshøj Opholdssted på Riisvej 3 i 4540 Fårevejle i Odsherred med alt betalt. Det fremgår af døgninstitutionens hjemmeside, at de hvert år tager på både sommer- og skiferie. Lyshøj byder på en lang række faciliteter som f.eks. fitness, crossbane, fodboldbane og egen skov med bålplads. Alle anbragte syrere har eget værelse med eget privat bad og toilet til fri rådighed.

MSM og Frederikssunds lokale junkmedier undlod at dække retssagen, men har i stedet lavet store forsider hen over sommeren om voksne kurderklienter fra Syrien, der har bestået VUC.

Det er værd at bemærke at både Abdulsamih Almahli og Ali Almahli er fødselsregistreret “0101” i CPR. Man aner simpelthen ikke, hvor og hvornår disse væsener er født, men man formoder at det er sket i 2004 og 2002, og har besluttet at det skal bo i Danmark med estimerede CPR-numre.

Den syriske “flygtning” Fidaa Almahli er blevet meget interesseret i mode og dyrt mærketøj efter at hun er blevet døgnanbragt i Danmark, hvor hendes to brødre nu har fået nr. 3 advarsel om udvisning ved dom for grov vold i gentagelsestilfælde begået imod det indfødte værtsfolk.