Syrere dømt for groft overfald, afpresning og narko i Aalborg

Syriske Mohamad Ali Treesh (fr. 010994), Kutayba Akhtarini (fr. 010195), Kinan Salih Shihab (fr. 010198) og Anas Fatouh (fr. 090194) er dømt for et groft overfald begået den 18. november 2018 kl. 20.00 ud for Visionsvej 2 i Aalborg, hvor de tævede en person med et bat og en flaske, lige som de slog sparkede personen i hovedet og på kroppen, imens denne lå ned.

Mohamad Ali Treesh, Kutayba Akhtarini og Anas Fatouh blev desuden dømt for afpresning ved den 14. november 2018 kl. 18.00 at have truet en person i en lejlighed med, at de ville slå ham og hans familie ihjel, hvis ikke han betalte 41.000 kroner for narko.

Mohamad Ali Treesh blev tillige dømt for ulovlig tvang, trusler samt besiddelse af narkotika. Han har siden taget navneforandring til Martin Treesh Olesen.

De blev dømt ved Retten i Aalborg den 1. marts 2019 (18-12899/2018), Vestre Landsrets 15. afdeling den 29. januar 2020 (S–0564–19), og endelig for så vidt angår Mohamad Ali Treesh ved Højesterets 1. afdeling den 14. august 2020 (38/2020).

Den endelige straf er således:

  • Mohamad Ali Treesh – Fængsel i 8 måneder, udvisning med indrejseforbud i 6 år.
  • Kutayba Akhtarini – Fængsel i 6 måneder, udvisning med indrejseforbud i 6 år.
  • Kinan Salih Shihab – Fængsel i 5 måneder, udvisning med indrejseforbud i 6 år.
  • Anas Fatouh – Fængsel i 5 måneder, udvisning med indrejseforbud i 6 år.

Senest i 2026 er alt tilgivet og de kan fortsætte deres tilværelse i Danmark. I praksis bliver de dog ikke udvist, da regeringen har valgt ikke at følge domstolenes udvisningsafgørelser for syrere.

De domfældte syrere kom første gang til Danmark i 2014 og 2015, men allerede nu er domstolene begyndt at afveje deres tilknytning til Danmark nøje i forbindelse med udvisningsspørgsmålet, hvor man lægger en stigende vægt på deres ret til familieliv i Danmark.

Mohamad Ali Treesh er fødselsregistreret 1. september 1994. I forbindelse med retssagen har han taget navneforandring til dæknavnet Martin Treesh Olesen. Han havde tidligere bopæl på Ravnkildevej 54, 1. th i 9220 Aalborg Øst, men har i dag bopæl på Skægkærvej 66 i 8600 Silkeborg. Han har registreret mobilnummer +4520682841. På Facebook kalder han sig Moh-ali Treesh (FBID: 100004925735290). Han har haft tilknytning til køretøjerne BY29439 (WVWZZZ3CZ7E088051), XX50160 (WBAAL71080CC23517) og BB10771 (WBAEU51080CJ01014). Han har desuden haft tilknytning til adressen Steen Billes Gade 6, 2. TH i Aalborg.

Kutayba Akhtarini er fødselsregistreret den 1. januar 1995, hvilket betyder, at han har smidt sine papirer væk og ikke har ville oplyse over for de danske myndigheder, hvor han er født. Derfor har de estimeret, at han er født i 1995 og registreret det, for at kunne tildele ham et CPR-nummer. Selvom han er udvist, har han efter løsladelsen fået tildelt en lejlighed på Sebbersundvej 24, st tv i 9220 Aalborg Øst med alt betalt. Hans familie er aktive i SSNP i Syrien og støtter Syriens hær. På Facebook kalder han sig Kutayba Akhtarini (FBID: 100002257114490).

Kinan Salih Shihab er fødselsregistreret den 1. januar 1998. Han har bopæl på Plateauet 36, 1,-13 i 9000 Aalborg. På Facebook kalder han sig Knan Shhbab (FBID: 100008439677949). 

Anas Fatouh er fødselsregistreret den 9. januar 1994. Han havde tidligere bopæl på A.C. Jacobsens Vej 2, 1.-0156 i 9400 Nørresundby, men har siden februar bopæl på Thulevej 20, 3. tv i 9210 Aalborg SØ. Han har mobil +4526845084.

På billedet ses Mohamad Ali Treesh, Kutayba Akhtarini og Kinan Salih Shihab i nævnte rækkefølge fra venstre. Det har ikke været muligt at finde et foto af Anas Fatouh.

2 Comments