Mahmoud Hussein Sheik Ahmed dømt for trusler på Støjbergs Facebook

Den syriske jihadist Mahmoud Hussein Sheik Ahmed (fr. 010981) var så glad for at Danmark tog imod ham, at han den 26. september 2017 kl. 12.05 gik ind på daværende Integrationsminister Inger Støjbergs Facebookside og skrev: “Go and wait for ur soon death son of bitch“.

For dette blev Mahmoud Hussein Sheik Ahmed den 29. oktober 2019 af Retten i Glostrup straffet med fængsel i blot 30 dage og “udvist” med et indrejseforbud i bare 4 år. I praksis udviser regeringen dog ikke udviste syrere. Mahmoud Hussein Sheik Ahmed har siden taget navneforandring til Frank Adam Jensen og bor i dag Hjejlevej 48C i 8600 Silkeborg. Danmark er landet hvor man kan komme fra Syrien, true folk på en ministers Facebookside og stadig få tildelt en lejlighed med alt betalt. På Facebook bruger han sit rigtige navn Mahmoud Hussein Sheikh Ahmed (FBID: 100011818208987). Alt er på arabisk. Det er kun de dumme vantro, der skal narres.

Boligen Hjejlevej 48C i 8600 Silkeborg er nyopført i 2019.

Det nye herrefolk har førsteret til nyopførte billige boliger
Den 21. november 2016 mødtes Økonomi- og Erhvervsudvalget i Silkeborg Kommune for at drøfte opførelsen af 12 nye familieboliger på Hjejlevej 48, hvor staten og kommunen ville yde tilskud til splinternye moderne boliger for at holde huslejen ekstra kunstig lav for beboerne. Hvis man læser aftalen igennem, bliver det dog hurtigt klart, at der med “beboerne” menes migranter. Drøftelsen hed: “Godkendelse af tilsagn om støtte samt bevilling til at AAB-Silkeborg opfører 12 familieboliger med tilskud (billige boliger) på Hjejlevej 48, Silkeborg.”, hvoraf det fremgik: “at der godkendes bevilling på 881.000 kr. til kommunalt grundkapitaltilskud til medfinansiering af boligerne”

Tilskuddet til etableringen bliver 75 procent dækket af staten, på følgende betingelse:

  • at byrådet som vilkår for tilsagnet betinger sig, at byrådet udøver anvisningsretten til boligerne med henblik på løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen, herunder boligplacering af flygtninge

– Økonomi- og Erhvervsudvalget, Beslutningsprotokol D116 (23-10-2017 08:30)

Udvisningsdomme er et spil for galleriet. Danskere er andenrangsborgere og slaver.

Den “udvisningsdømte” Mahmoud Hussein Sheik Ahmed griner af de dumme danske vantro slaver og hunde i sin nye lejlighed på Hjejlevej 48C med hele sin store syriske familie. Danmarks fremtid.

Der er ikke meget “udvisning” over Mahmoud Hussein Sheik Ahmeds Facebookaktivitet, hvor han tydeligvis nyder den passivt forsørgede tilværelse som udvist i Danmark. 
Fem børn og kone med alt betalt til den “udviste”.
New people. Danmarks jihadistiske fremtid.
4 Comments