Kommenteret indfødsretsmeddelelse – december 2019

Man kunne ønske sig, at Forrædertinget forud for julen ville påskønne danskerne, men det blev lige omvendt. Bare fem dage før juledag, forærede 98 mandater indfødsret til 3540 fremmede.

Den 19. december 2019 var lovforslag nr. L 41: Lov om indfødsrets meddelelse til 3. behandling i Folketinget. Lovforslaget blev fremsat af udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye og blev vedtaget. 98 mandater fra Socialdemokratiet, Venstre, De Konservative, Liberal Alliance, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet stemte for. 15 mandater fra Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige stemte imod. Hverken for- eller imod stemte 0.

Loven giver i alt 3540 fremmede personer, primært ikke-vestlige muslimer fra tredjeverdenslande en falsk dansk indfødsret. I 2018 var der til sammenligning 3938 fødsler i nordsjælland. Loven svarer altså nærmest til, at Folketinget i år har udskiftet Nordsjællands befolkning med fremmede. I 2018 var der i alt 61476 fødsler i Danmark. 3540 er knap 6% af disse og der vedtages typisk to indfødsretsmeddelelser om året. Dertil kommer, at en stor del af fødslerne i Danmark allerede udgør ikke-vestlige. Denne læsning er det, man kalder folkemord og landsforræderi. Indfødsretsmeddelelsen er en garanti imod udvisning, selv ved meget grov kriminalitet.

Indfødsret er et begreb der stammer fra Grundloven og betyder statsborgerskab. Tanken hos grundlovsgiverne var, at dansk statsborgerskab var en særlig ret som kun indfødte danskere skulle have – deraf navnet indfødsret.

I helt særlige tilfælde, eksempelvis hvis to danskere var ude og rejse og fødte et dansk barn udenfor Danmark, ville der opstå en situation, hvor en dansk ikke automatisk var dansk statsborger. Derfor tillod Grundloven undtagelsesvist indfødsretsmeddelelse ved lov, sådan at Folketinget efterfølgende kunne regulere disse særlige undtagelser.

Helt så særlige undtagelser blev det dog ikke ved. Folketinget har siden 80erne udnyttet dette “hul” i Grundloven til at give flere hundredetusinder fremmede såkaldt “indfødsret” ved lov – altså en falsk, kunstig indfødsret.

Hvis man vender den om, kan det oplyses at Syriens indfødsretslove er sådan, at uanset hvor mange tusindvis af år du har opholdt dig i Syrien som milliardær hjertekirurg, så kan du ingensinde opnå syrisk indfødsret, medmindre at din far blev født med syrisk indfødsret. Det er hele meningen med den arvelige indfødsret.

Syrienblog har bemærket, at der optrådte mindst fem personer med syrisk statsborgerskab i den seneste indfødsretslov fra Forrædertinget. Dem har vi naturligvis undersøgt nærmere og det var ikke noget kønt syn. Der er tale om en blanding af personer, der har opholdt sig meget kort tid i Danmark og islamister. Ghassan Jadou har kun været her siden 2011, Avin Khalil var asylansøger i bare 2007, Maryam Barad er åbenlyst islamist og Arslan Ibrahim støtter PKK.

Hvorfor skal personer der i forvejen har et udmærket syrisk pas tildeles et dansk? Ghassan Jadou er en arbejdssom læge, bevares. Men er dansker virkelig bare en uddannelse? Hvorfor kan man ikke arbejde som læge i Danmark på en udmærket opholds- og arbejdstilladelse?

At 7000 fremmede udefra der svarer til over 12% af alle årlige fødsler i landet hvert år får kastet danske pas i hovedet er ikke sundt for Danmark, der jo altså er en sammentrækning er (Dan)ernes (Mark). Navnligt ikke når disse og deres efterkommere allerede indgår i fødselsantallet.

Waeel Al Johmani, født 1985
Oprindeligt fra Daraa
Klintevej 23A st.0004
5300 Kertemidne
Mobil 21141112

Arslan Ibrahim, født 1970
Kurder fra Aleppo
Orionvej 72, 1
4700 Næstved
Mobil 69604466

Ghassan Jadou, født 1985
Kom i 2011 fra Aleppo som familiesammenført med sin libanesiske kone
Storkemosevej 3
6400 Sønderborg, Vollerup
Mobil 42788489, ghassan_jadou@hotmail.com

Avin Khalil, født 1997
Asylansøger i 2007
Rudersdalsvej 124, st. tv.
2840 Holte, Øverød

 

Maryam Barad, født 1995
Oprindeligt fra Homs
Gift med Khisrow Sayed Sayedi (“Uthman Sayedi”), mobil 52395210, der fik indfødsret ved lov nr. 1704 af 17. december 2015 efter forslag fremsat af Inger Støjberg. Kun DF stemte imod.