Nævn: Alle syrere der erklærer sig imod Assad kan blive i Danmark

Det såkaldte flygtningenævn under Udlændingeministeriet har i dag afgjort, at alle syrere kan blive i Danmark, hvis de erklærer sig for modstandere af Syriens regering. Danmark er således blevet et safe-haven for alverdens islamister og terrorister, som regimet i Kabulhavn betegner “moderate”.

Uddrag:

”Klagerne er etniske arabere og sunni-muslimer fra en forstad, […], til Damaskus, Syrien. Den mandlige klager har som asylmotiv henvist til, at han ved en tilbagevenden til Syrien frygter, at hans familie bliver slået ihjel som følge af krigen.”

Sunni-muslimer udgør Syriens majoritet på 70% af Syriens befolkning.

“Den mandlige klager frygter endvidere, at han vil blive slået ihjel af de syriske myndigheder, idet han er udeblevet fra genindkaldelse til militæret.”

Der er obligatorisk værnepligt for alle syriske mænd.

“Der er således intet grundlag for at antage, at den mandlige klager har deltaget i demonstrationer, været tilbageholdt af myndighederne, eller været genindkaldt til militæret. Klagerne må således anses for at have været en almindelig upolitisk familie”

Eller med andre ord: Alle syrere kan blive i Danmark uanset hvad. 

Integration i Danmark; Kønsopdelt svømning og arabisk skiltning. Forestil dig et dansk klagenævn med danske skilte og tolke i Damaskus. Hvilken joke.

One Comment