Retten i Aarhus eller dansk NKVD?

Hemmelige domme, kendelser med tilbagevirkende kraft, tilsidesættelse af Retsplejeloven, krav om betalinger, særlige betingelser uden lovhjemmel der er umulige at opfylde, og sidst men ikke mindst “fejl i præsidentens sekretariat for klager”, er en retspraksis ved Retten i Aarhus, der uden forveksling ligner et kriminelt regime af enkrati, Kammerat Berija har tegnet og designet.

I et retssamfund er det afgørende, at alle domme og retskendelser som udgangspunkt er offentlige. Ellers kunne din nabo forsvinde i morgen, uden at du eller nogen andre nogensinde fandt ud af, at han var blevet dødsdømt og henrettet, fordi dommeren synes han var grim.

Jødisk styrede MSM-journalister har ubetinget fri og gratis adgang til disse afgørelser. De er jo “journalister fra anerkendte dagblade”, som Retten på Frederiksberg beskrev det, sidst vi baksede med (i et forgæves forsøg på) at få dem til at overholde Retsplejeloven.

Nu er turen kommet til Aarhus, hvor der har kørt en række sager, som vi har interesse i. Tilbage i oktober søgte vi indsigt inden for tidsfristen, men blev afvist, da det var besluttet, at opretholde et navneforbud under ankesagen. Problemet er bare, at alle domme altid skal afsiges i offentlighed. Vi søgte derfor straks ved den altid offentlige domsafsigelse i byretten, før Retten nåede at opretholde navneforbuddet under ankesagen. Retten mener altså, at deres senere afgørelser virker med tilbagevirkende kraft, hvilket er forfatningsstridigt. Dommer dømmer ingen dommer.

Vi klagede naturligvis til den arrogante retspræsident, og opfordrede ham til at overholde loven. Svaret var, at han ikke kan blande sig i andre dommeres afgørelser. Faktisk fik vi intet svar. Først efter flere rykkere siden oktober og til dags dato. Der var sket en “fejl i præsidentens sekretariat”.

Hvis vi ville have censureret indsigt i et af dem bestemt uddrag af dommen, skulle vi betale penge, og i øvrigt oplyse en bopæl. Siden hvornår har hjemløse mistet rettighederne i Retsplejeloven?

Danmarks såkaldte domstole er helt på linje med Forrædertinget en stor flok kriminelle forbrydere, der hører hjemme i et tugthus under De Kellerske Anstalter. Hvem dømmer dommer?

Hvis ikke der kommer flere indlæg på disse sider, har Retten i Aarhus muligvis dømt os til døden med tilbagevirkende kraft uden nogen lovhjemmel med (endnu) en hemmelig retssag og dom. 

Dommer Roland Freisler blev russisk krigsfange under 1. verdenskrig. En revolution i 1917 reddede ham, og han tilsluttede sig bolsjevikkernes Tjeka. Tilbage i Tyskland blev han i 1924 medlem af NSDAP og SA, og senere en berygtet dommer, der altid tog partiets parti før loven i sine skueprocesser. En oplagt kandidat til Retten i Aarhus.