Islamisk Trossamfund erklærer våbenhvile i København

Man kunne tro og håbe, at det var Politiet og også gerne militære eksekutionspelotoner, der bestemte hvem der skyder hvor, hvornår i København, og hvorfor. Sådan er det ikke. Ekstrabladet beskriver nu, hvordan islamistiske ældreråd af mullaher i moskeen hos Islamisk Trossamfund har beordret våbenhvile i mellem de kriminelle islamistiske drengebander “LTF” og “Brothas”.

De beskriver dem ganske vist som bekymrede “fædregrupper” og “mødregrupper”, men enhver der kender til islamister, Nørrebro og MSM ved, hvad det betyder.

Islamisk Trossamfund er en kriminel terrororganisation, der er finansieret af Det Muslimske Broderskab. At dens tilhængere ikke for længst er gjort fredsløse, er en skændsel.

Populistiske forrædere taler naivt og billigt om at forbyde bestemte grupper, men det skal slet ikke stoppe der. Samtlige familiemedlemmer ned til yngste spædbarn skal forlade Danmark for egen regning, eller gøres fredsløse ved lov. Det er den eneste løsning.

Islamisk Trossamfund skal ikke eksistere i Danmark. Islamisk Trossamfund er en fjende af det danske folk, der har erklæret krig. Der har erklæret Danmark tilintetgjort, og danskerne udryddet. Enhver, der nægter at forlange dem eksekuteret, er en forræder. Intet andet.

Forbyd Islamisk Trossamfund før de forbyder dig.