Danmarks regering vil sende våben til Syrien

Udenrigsminister Martin Lidegaard vil sende våben til såkaldte ‘moderate oprørere’ i Syrien for at ‘hjælpe nødlidende’, skriver Berlingske idag.

I over tre år har USA, Frankrig, Storbritannien, Saudi-Arabien, Qatar, Jordan og Tyrkiet forsynet terrorister i Syrien med automatvåben, sprængstof, kemikalier, Stinger-missiler, mortér-granater og raketstyr. Resultat: Syriens hær svømmer i avancerede amerikanske våben, som man har konfiskeret fra de mange døde og tilfangetagne terrorister. Også al-Qaeda, har fået dem.

Nu vil Danmarks udenrigsminister Martin Lidegaard være med i klubben, og ændre det han kalder status quo (at terroristerne får smæk af hæren), ved at sende danske våben til dem. Det er nok snarere våben betalt af Danmark, fordi det er næppe Raadvad-knive han vil forsyne dem med. Det vil styrke den amerikanske våbenindustri med danske skattekroner.

I strid med folkeretten
Det er ikke meget den såkaldte regering og opposition i Danmark kan blive enige om, når det gælder småting som bilag, kørselsfradrag, mm. Men når det kommer til krigsførsel og folkeretskrænkelser, er der fuldstændig enighed. Kun ubetydelige ventiler, de såkaldte ydrepartier Enhedslisten og Dansk Folkeparti, kritiserer det i svage vendinger. Det illustrerer ‘demokratiet’.

Det er et klart folkeretligt princip, at stater ikke må blande sig i andre staters interne anliggender. Den Internationale Domstol fastslog i 1986, at amerikansk støtte til oprørere i Nicaragua i 80’erne – de såkaldte kontraer – var i strid med folkeretten. Der foreligger altså både klar international lovgivning og tidligere domstolsafgørelser, der klokkeklart og umisforståeligt fastslår, at en sådan støtte er ulovlig!

Afgørelsen fra 1986 ved Den Internationale Domstol demonstrerer desværre ikke kun, at den slags er ulovligt. Den demonstrerer også klart, hvor ligegyldig og overflødig international lov er, når det er bestemte lande der forbryder sig mod den. Det blev senere demonstreret igen i Jugoslavien, Irak, Afghanistan, Libyen og nu Syrien.

FN advarer mod våbenstøtte
I september 2012 advarede chefen for FN´s observatører i Syrien, norske Major Robert Mood, mod at sende våben til Syrien.

“Enhver som støtter volden med penge eller våben bør overveje meget nøje, om dette bringer os tættere på eller længere fra mindre vold og mere diaglog. Det internationale samfund forlænger faktisk de frygtelige lidelser for det syriske folk”

Major Robert Mood, FN-observatør.

I juni sidste år advarede FN’s generalsekretær Ban Ki-moon USA mod at sende våben til Syrien.

Militært set
Er det en ynkelig, desperat og fuldkommen latterlig beslutning, der ikke vil få nogen som helst militær effekt overhovedet. Stormagter som USA, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Tyrkiet, Saudi-Arabien, Qatar og Jordan har i over tre år forsynet terrorister i Syrien med våben, der er langt mere avancerede end Danmark overhovedet har råd til. Og i langt større mængder end Danmark overhovedet kan indkøbe til sin egen hær.

Danmarks ‘bidrag’ vil ikke få nogen som helst effekt militært. Kun politisk vil det bidrage til latterliggørelsen af det danske regime, og af de stater, som Martin Lidegaard kalder ‘allierede’. Det vil koste skatteyderne mindst et par millioner, der i stedet vil ende som profit hos den amerikanske våbenindustri, hvor våbene skal indkøbes.

Michael Chau fra Aarhus (th.) med en østrigsk Steyr AUG (5.56mm.) i Syrien. Michael Chau har gentagne gange erklæret støtte til al-Qaeda.
Michael Chau fra Aarhus (th.) med en østrigsk Steyr AUG (5.56mm.) i Syrien. Michael Chau har gentagne gange erklæret støtte til al-Qaeda.
Al-Qaeda kriger med en amerikansk M4.
Al-Qaeda kriger med en amerikansk M4 i Syrien.