Ahmed Samsam anmeldt til Politiet

Ahmed Samsam

Ahmed Samsam er kommet tilbage til Danmark, efter at have kæmpet i terrorgruppen “Kata’ib Al Iman” (“Brigaden af Tro”) mod den syriske regering. Nu har vi anmeldt ham.

Mandag kunne vi afsløre, at Ahmed Samsam fra Vollsmose, der i dag har bopæl på Skoleholdervej 49, 4, tv, 2400 København NV, igen er tilbage i Danmark, efter han i perioder fra september, har kæmpet mod den syriske regering i terrorgruppen Kata’ib Al Iman i det nordlige Syrien.

Han har kæmpet sammen med Özgür Deveci fra Hedehusene, som er tilknyttet Hizb ut-Tahrir i Danmark. De er blevet observeret sammen med deres gruppe Kata’ib Al Iman i den nordsyriske by Ar-Raqqah, der er kontrolleret af islamistiske grupper. Bl.a. Jabhat al-Nusra, som er nært allieret med Kata’ib Al Iman, og som har erklæret troskab til al-Qaeda.

Syrienblog har i den forbindelse valgt at anmelde ham til Politiet, da han efter vores vurdering, helt åbenlyst har overtrådt straffelovens § 114, stk. 2. Bemærk det markerede:

§ 114. For terrorisme straffes med fængsel indtil på livstid den, som med forsæt til at skræmme en befolkning i alvorlig grad eller uretmæssigt at tvinge danske eller udenlandske offentlige myndigheder eller en international organisation til at foretage eller undlade at foretage en handling eller at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer begår en eller flere af følgende handlinger, når handlingen i kraft af sin karakter eller den sammenhæng, hvori den begås, kan tilføje et land eller en international organisation alvorlig skade:

1) Manddrab efter § 237.

2) Grov vold efter § 245 eller § 246.

3) Frihedsberøvelse efter § 261.

4) Forstyrrelse af trafiksikkerheden efter § 184, stk. 1, retsstridige forstyrrelser i driften af almindelige samfærdselsmidler m.v. efter § 193, stk. 1, eller groft hærværk efter § 291, stk. 2, hvis disse overtrædelser begås på en måde, der kan bringe menneskeliv i fare eller forårsage betydelige økonomiske tab.

5) Kapring af transportmidler efter § 183 a.

6) Grove våbenlovsovertrædelser efter § 192 a eller lov om våben og eksplosivstoffer § 10, stk. 2.

7) Brandstiftelse efter § 180, sprængning, spredning af skadevoldende luftarter, oversvømmelse, skibbrud, jernbane- eller anden transportulykke efter § 183, stk. 1 og 2, sundhedsfarlig forurening af vandforsyningen efter § 186, stk. 1, sundhedsfarlig forurening af ting bestemt til almindelig udbredelse m.v. efter § 187, stk. 1.

Stk. 2. På samme måde straffes den, som med det i stk. 1 nævnte forsæt transporterer våben eller eksplosivstoffer.

Stk. 3. Endvidere straffes på samme måde den, der med det i stk. 1 nævnte forsæt truer med at begå en af de i stk. 1 og 2 nævnte handlinger.

Læs hele anmeldelsen her

Anmeldelsen er sendt til Københavns Politi, Station Bellahøj.

Ahmed Samsam (tv.) sammen med Ozgür Deveci fra Hizb ut-Tahrir (Ar-Raqqah, Syrien, 2013).
Ahmed Samsam (tv.) sammen med Ozgür Deveci fra Hizb ut-Tahrir (Ar-Raqqah, Syrien, 2013).
Ahmed Samsam med pistol og islamistisk flag. Flaget bruges primært af al-Qaeda og Jabhat al-Nusra.
Ahmed Samsam med pistol og islamistisk flag. Flaget bruges primært af al-Qaeda og Jabhat al-Nusra.