Pædomigranterne Azad Manla Ali (fr. 010103), Saleh Mohamad Hoso (240501), Arian Khan (120501) og Tobias Vorm Tüfekcioglu (020501) blev den 20. august 2021 dømt ved Østre Landsret (S-2718-20)