Selvom kurderne Mohamad Mamo (170501) og Ali Khalil (221200) fra Syrien først kom til Danmark som påståede “flygtninge” i 2014, så var vicepolitinspektør Bjørke Kierkegaard fra Midt- og