Kurdiske Dawoud Dawoud (født 27. juli 2000) med dækadressen Rosendalen 220, st. th., 5330 Munkebo er 23. oktober 2019 straffet med “fængsel” i tre måneder samt indrejseforbud i