Den kurdiske IS-terrorist og narkoman Ozgür Deveci (091287) fra Galgebakken Skrænt 1, 11A i 2620 Albertslund er blevet idømt 30 dages fængsel samt en bøde på 6.800 kroner