Kurdiske Omar Mosara Zanon (130104) fra Syrien blev den 28. september 2022 dømt ved Retten i Sønderborg (K02-1438/2022) for hærværk efter straffelovens § 291, stk. 1, ved den