Terrorist Ahmed Samsam (født 31. december 1989 i Danmark) er en terrordømt syrisk IS-terrorist, der har kæmpet for terrororganisationen Islamisk Stat (ISIS) i Syrien, hvor han var kendt under jihadistnavnet “Abu Bakr o Syri”. På Facebook kalder han sig “Ahmed Surii” / “ahmed.surii.9” (FacebookID: 100034805892921). Tidligere hed han “Ahmed Syri” / “Ahmed.Syri2” på Facebook. Han er desuden bandemedlem, tilknyttet banden “Black Army” og dømt for røveri, trusler og vold.

Familien Samsam boede angiveligt først i Tveje Merløse nær Holbæk, men Ahmed Samsams opvækst har primært været i Vollsmose i Odense og på Nørrebro i København, bl.a. på Skoleholdervej 49, 4, tv. i 2400 København NV. I Odense fik han allerede som 15-årig sin første dom. Siden er han røget ind og ud af danske fængsler med domme for bl.a. vold, røverier, narkokriminalitet og våbenhandel. Han er også aktiv i organiseret bandekriminalitet og har været tilknyttet gruppen “Black Army” i Vollsmose. I følge egne oplysninger til DR, har han engang været tæt på at blive skudt i forbindelse med en bandekonflikt i Odense.

Ahmed Samsam blev i februar 2010 indsat i Statsfængslet Østjylland. I starten af november 2011 blev han flyttet til Nyborg og senere Ringe. Oprindeligt skulle han have været prøveløsladt den 25. november 2011, men kunne ikke overholde betingelserne og blev derfor først løsladt fra Ringe Statsfængsel i maj 2012. Straks efter tog han til København og planlagde at tage til Syrien.

Den 23. september 2012 stod Ahmed Samsam frem i DR-programmet “21 Søndag“, hvor han blev interviewet af Puk Damsgaard i Tyrkiet tæt på grænsen til Syrien. Han forklarede, at han deltog i krigen i Syrien på “oprørernes” side i Raqqah, og at han ville være der til “sejren eller døden”.

Den 19. maj 2015 blev Ahmeds lillebror Hamza Samsam (navneforandring til Andres Vo Riis) stukket ned med kniv uden for en kiosk i krydset Guldbergsgade/Møllegade i København. Han døde i hænderne på Ahmed. Det var angiveligt personer med tilknytning til banden LTF, der dræbte Hamza Samsam. Banden Loyal to Familia (LTF) er rivaler til Black Army.

I forbindelse med begravelsen af Hamza Samsam den 22. maj 2015 fra moskeen på Dortheavej og til den islamiske gravplads i Brøndby, skabte Ahmed Samsam og 25 andre deltagere så meget ballade på Park Allé i København, at politiet måtte affyre varselsskud. I alt fire blev anholdt, herunder Ahmed Samsam, der blev sigtet for vold mod politiet.

Ahmed Samsam har dansk indfødsret, men står som udrejst til udlandet i Herlev Kommune uden bopæl i Danmark siden 01.06.2017. Før havde han bopæl på Baneløkken 34, 02. th. i 2730 Herlev.

Det er vigtigt at bemærke, at IS-terroristen Ahmed Samsam altid vil være syrisk statsborger i henhold til syrisk lov. Syrisk indfødsret går i arv fra faderen iht. principperne om jus sanguinis, uanset det fysiske fødselssted. Ahmed Samsam er født i 1989, men faderen Jihad Samsam fik først dansk indfødsret i 1996. Uanset dette, så er det slet ikke muligt for en syrer at give afkald på sit syriske statsborgerskab. Syrien tillader dobbelt statsborgerskab og de syriske myndigheder anerkender ikke en begæring om fortabelse af syrisk statsborgerskab.

Ahmed Samsam rejste med et dansk pas med pasnummer 206803871, som Danmark havde indsat en advarselsnotits på i et fælles system, der hedder SIS. Et såkaldt SIS-signal med betegnelsen 150508AN9002E0000. I notitsen beskrev de danske myndigheder, at de vurderer, at Ahmed Samsam “udgør en fare for den nationale sikkerhed inden for typologien terroristkriminelle”.

Den 30. juni 2017 blev Ahmed Samsam anholdt i Benahavís nær Malaga af den spanske politistyrke Guardia Civil. Den 28. juni 2018 blev Ahmed Samsam idømt otte års fængsel for terrorstøtte og for at have været tilsluttet Islamisk Stat ved landsretten i Madrid som 1. instans (SAN 2472 2018). Den 23. november 2018 blev dommen stadfæstet i 2. instans ved appelretten Sala de Apelación de la Audiencia Nacional i Madrid (SAN 4611 2018). Ahmed Samsams appel til Spaniens højesteret Tribunal Supremo som 3. instans blev afvist den 17. maj 2019 (STS 1535 2019).

Baggrund
Faderen Jihad Samsam (født 10. maj 1963 i Hama, Syrien) var tilknyttet Det Muslimske Broderskab i Syrien og kom til Danmark i 80erne, efter at en islamistisk opstand var blevet slået ned af myndighederne. I 1992, da Ahmed Samsam var tre år gammel, rejste “flygtningen” Jihad Samsam fra Danmark til Pakistan og Afghanistan sammen med Ishaq Dwiri, Maher Taglass og Ahmed Younes Najjar, hvor de besøgte mujahedin i Pakistan og Afghanistan. Her fik de træning i at betjene forskellige våben, herunder AK-47 og RPG med henblik på at deltage i kampe (jihad) for Mujahedin i Afghanistans hovedstad Kabul. Jihad Samsam har haft et nært forhold til islamisten Abdel-Hakem Mohamed Atia Soliman, der også er kendt som Khaled el-Masri og “Abu Barrah”.

På trods af dette, blev “flygtningen” Jihad Samsam efter tilbagekomsten til Danmark belønnet af Folketinget med dansk indfødsret (statsborgerskab) ved lov nr. 1053 af 11/12/1996 med 113 stemmer for (S, V, KF, SF, RV, EL og CD) og 7 stemmer imod (FP og DF). Den 14. oktober 2005 fik Jihad Samsam dansk autorisation som tandlæge under autorisations ID: 063JK. Den 29. maj 2019 modtog Styrelsen for Patientsikkerhed en bekymringshenvendelse vedrørende rengøringen på Samsam tandklinik v/Jihad Samsam beliggende Bispebjerg Bakke 7 i 2400 København NV. Det førte til en tilsynssag (5-9011-5072/1), der konkluderede at klinikken har problemer af betydning for patientsikkerheden. Styrelsen lagde især vægt på, at klinikken ikke foretog daglig rengøring.

Selvom Jihad Samsams tandlægeklinik ligger på Bispebjerg Bakke 7 i 2400 København NV, har han siden 9. juni 2019 haft bopæl på Egetvej 32, Eget, i 4800 Nykøbing Falster sammen med Hussam Moussa El-Abed i en bygning, der er ejet af fhv. tandlæge Shahin Naghavi, der har været omtalt i både Ekstrabladet og TV2 Øst i forbindelse med alvorlige fejlbehandlinger, og som ligeledes har modtaget kritik af Sundhedsstyrelsen på grund af dårlig hygiejne.

Dowa Samsam (født 9. august 1992) er IS-terroristen Ahmed Samsams lillesøster, bosiddende Bispebjerg Bakke 5,3,-311 i 2400 København NV. Den 24. november 2012 deltog Dowa Samsam i stiftelsen af foreningen Dansk Syrisk Initiativ på Frederiksberg sammen med bl.a. Hanifah Awneh, Senay Arikan Tanis, Alaa Burghle, Haifaa Awad, Nikolai Brix Vartenberg og Lamaa Al-Farra. Paradoksalt nok var IS-søsteren den eneste med syrisk baggrund i bestyrelsen af foreningen. På Dowa Samsams Faceobokprofil ses hyppigt aktivitet fra bl.a. Kashif Ahmad, Ann Due Hermannsen og Louise Østergaard Sørensen. Dowa Samsam er optometrist siden 14. marts 2018 med autorisations ID: 0CQR9. Hun arbejder angiveligt i Profil Optik i Valby.

Osama Samsam er IS-terroristen Ahmed Samsams lillebror. Af 2018-regnskabet for Herlev Gymnasium & HF fremgår det, at IS-lillebroderen, der er opkaldt efter Osama Bin Laden, var “elevrepræsentant” i bestyrelsen af den selvejende offentlige uddannelsesinstitution. Det fremgår ikke af regnskabet, om han også er IS-repræsentant på skolen eller terroristtalsmand.

Se også:
Liste over Ahmed Samsams venner på Facebook

Ahmed Samsam (tv.) og lillebror Hamza Samsam i Syrien (2012-13). 
Ahmed Samsam (tv.) med Ozgür Deveci i Syrien (2012-13).
En tydeligt fornøjet Ahmed Samsam i Syrien (2012-13).
Ahmed Samsam på Facebook (24.10.2014, kl. 19.56).
Hamza Samsam (tv.) og Ahmed Samsam i Syrien.
Ahmed Samsam (“Ahmed.Syri2”) deler ISIS-video på Facebook (09.09.2014).
Ahmed Samsam (“Ahmed.Syri2”) på vores daværende Facebookside (28.07.2014). 
Ahmed Samsam (“Ahmed.Syri2”) på Facebook (August 2013). 
Ahmed Samsam med lidt reklame for Odense-banden “Black Army”.
Ahmed Samsam som bandemedlem i Odense (2009).
Ahmed Samsam (“Ahmed.Syri2”) på Facebook (28.01.2010). 
Ahmed Samsam (“Ahmed.Syri2”) på Facebook (23.09.2012). 
Ahmed Samsams profil “Syriii” på Netlog med ProfilID: 38622 (23.09.12).
Ahmed Samsam under afsoningen i et dansk fængsel mellem 2010-2012.
Ahmed Samsam som “gangster”.
Facebook
Ahmed Samsam (“Ahmed.Syri2”) på Facebook (23.09.2012).
Ahmed Samsam fremviser på Facebook stolt logoet for terrorgruppen "Kata’ib Al Iman" ("Brigaden af Tro") som han er tilnyttet.
Ahmed Samsam (“Ahmed.Syri2”) på Facebook (06.12.2012). 

 

Ahmed Samsam i Syrien.
Ahmed Samsam i krig i Syrien (2012).
Ahmed Samsam i krig i Syrien.
Ahmed Samsam i krig i Syrien (2012).
De kriminelle har mange goder - Ahmed Samsam i Danmark.
Ahmed Samsam i stor BMW (2012).