Syrienblog var nødvendigt

I enhver krig er sandheden altid det første offer. Med danske massemediers ensidige dækning af de tidlige begivenheder i Syrien blev akut hjertemassage nødvendigt. Syrienblog er startet som et førstehjælpsprojekt til den etablerede presses aggressive drabsforsøg på sandheden.

Da vi startede i september 2012 blev islamistiske terrorister flittigt portrætteret som moderate oprørere og frihedsaktivister. Dette falske billede har heldigvis ændret sig, og der er kommet større fokus på terroristernes talrige og modbydelige forbrydelser i Syrien. Desværre for sent.

De moderate oprørere viste sig at være ISIL og Nusra. Tilbage står de nu med deres amerikanske våben, på et solidt fundament støbt i demokratiets navn af danske skattekroner. Imens de nu retter deres trusler imod Danmark.

Syrienblog er nødvendig

Vores fokus er i dag relevante historier, som massemedierne ikke vil skrive. Især i forhold til de mange terrorister i Danmark der deltager, og til myndighedernes totalt passive indstilling til problemerne, som vi konstant vil følge og udfordre. Lønnen for vores lille beskedne blog er omfattende dødstrusler, skudattentater, anholdelser, ransagninger og rygtebaseret politisk motiveret chikane (læs mere).

Neutralitet findes ikke
Det skal ikke være en hemmelighed, at vi er et projekt med politiske undertoner. Situationen i Syrien er ikke et spørgsmål om demokrati eller politiske forandringer. Det er et spørgsmål, om Syrien skal overleve som nation. Og om de europæiske nationer vil overleve et sammenbrud?

Syrienblog sidder ikke i nogen side i noget parlament, hvorfor:

  • Syrienblog er ikke en højreorienteret blog.
  • Syrienblog er ikke en venstreorienteret blog.

Syrienblog har et abstrakt politisk grundlag, der ikke er så primitivt og tunnelsynet, som MSM gerne vil reducere enhver politisk tænkning til. Vi prioriterer en bramfri racistisk og sexistisk tone, da sex og politik unægteligt altid hænger sammen.

Miljøpolitik:
Syrienblog er beliggende på servere, der bliver forsynet med energi ved afbrænding af kul og olie langt væk fra danske elafgifter.

Jurisdiktion:
Syrienblog er udelukkende drevet af små private midler og findes kun på internetdomænet Syrienblog.net i Republikken Panama.
Syrienblog findes ikke andre steder. Det er ikke muligt at kontakte eller støtte Syrienblog. Syrienblog anerkender ikke dansk ret. Syrienblog har ingen aktiviteter i Den Europæiske Union (EU) og anerkender derfor ikke GDPR, herunder Persondataforordningen eller lignende.

Klagevejledning:
Syrienblog anerkender stævning ved Republikken Panamas domstole – på spansk. Loven kræver, at sagsøger tager lovligt ophold i republikken under hele sagen, der kan forventes at tage flere år. Forlader sagsøger republikken, forfalder sagen. Sagsøger skal afholde alle retsafgifter og udgifter.

Sagsøger skal ligeledes afholde alle udgifter til translatør og legalisering. Bemærk at Panamas domstole kun anerkender få udvalgte translatører – vi har ikke kunne finde, om der er en godkendt fra dansk til spansk. Legalisering er minimum apostille fra Udenrigsministeriet, jf. Apostille-konventionen af 14. januar 1965, tiltrådt af Republikken Panama den 4. august 1991.

Vi tager forbehold for påstand om erstatning samt begæring af kendelse om udrejseforbud under erstatningssagen ved søgsmål.

Syrienblog.net
P.O. BOX 0823-03411
Ciudad de Panamá / Panama City
República de Panamá (PA)
(Kun henvendelse på spansk)