Syrienblog er ikke afhængig af donationer, men vi modtager dem gerne til at dække vores udgifter.
Pengene vil udelukkende gå til driftsomkostninger, som betaling af domæne-afgifter, udgifter til webhostning, mv.
Vi har ingen udgifter til lønninger og dækker ikke enkeltpersoners omkostninger for Syrienblog.
Evt. overskud når projektet slutter, vil gå til syriske formål.

Vi modtager kun donationer med Bitcoin, som selvfølgelig er anonymt, og ikke kan trackes af banker eller myndigheder.
Alle overførsler er offentlige med Bitcoin. Læs derfor først denne vejledning for anonym donation med Bitcoin.

Vores Bitcoin-adresse til modtagelse: 1NV7CQpUBsDVYNS9PHDCvyWHjRRuq22bp
Kontakt os, hvis du ønsker at donere til en unik modtageradresse, som ikke er offentlig.

Hvad er Bitcoin?
Bitcoin (forkortet: BTC) er en digital valuta. Valutaen er modsat gængse valutaer decentraliseret, virtuel og ikke tilknyttet nogen central pengeudsteder. Systemet består dels af en peer-to-peer-funktion, der sikrer udvekslingen af penge mellem to parter. Transaktioner, der alene baserer sig på pseudonym udveksling af digitale signaturer.

Der er ingen traditionelle banker indblandet. Alle pengetransaktioner foregår alene mellem to parter, ved udveksling af deres digitale signaturer. Systemet styrer selv at enhver enhed af valutaen kan kun oprettes én gang, og kun kan ejes af én person, én signatur, ad gangen.