Psykisk handikappet kurder fra Syrien frifindes for straf efter afpresning: Truede med at skyde familiehund

Den kriminelle psykisk handikappede kurdiske migrant Refat Mohamad (050102) blev den 24. februar 2021 ved Retten i Sønderborg (SS 2296/2020) frifundet for straf og i stedet dømt til anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handikap for afpresning, frihedsberøvelse, ulovlig tvang, tyveri, hæleri, bedrageri, røveriforsøg og vidnetrusler.

Den 12. januar 2023 ændrede Højesteret indrejseforbuddet fra bestandig til seks år. Under sagens behandling i Højesteret kom det frem, at Refat Mohamad har været undveget siden februar 2022.

Den 30. august 2019 fik han en “advarsel om udvisning” i forbindelse med en anden sag om vold.

På Kofoedsmindes hjemmeside kan man om takster læse at en anbringelse på en åben afdeling med beskæftigelse starter fra kr. 5.776,- pr. døgn. Lukket afsnit er formentlig det dobbelte.

Den handikappede migrant fra Syrien, som danskerne i 2015 under migrantstormen af regeringen fik at vide var en veluddannet hjertelæge eller forsker, viste sig ikke at være noget andet end en uduelig og uendelig kriminel klient, der nu er dømt for adskillige kriminelle forhold mod indfødte:

  • Afpresning ved mellem 18. april 2017 og 22. maj 2017 på skolen UngeUnivers i Haderslev at have truet sig til 43.000 kroner ved at true en indfødt dansker med at blive skudt og få sin hund skudt og få sin gård brændt ned, hvis ikke der blev betalt penge.
  • Frihedsberøvelse, ulovlig tvang og tyveri ved den 1. juni 2018 mellem kl. 02.30 og kl. 03.30 sammen med en ukendt gerningsmand, at have opsøgt forurettede på dennes bopæl i Haderslev, at have begået hærværk og truet med at smadre lejligheden, hvorved forurettede blev tvunget til at køre med til Circle K i Haderslev og købe cigaretter på et betalingskort, som Refat havde stjålet, ligesom den forurettede blev tvunget til at udlevere sit sygesikringskort, dankort og NemID.
  • Forsøg på røveri ved den 10. juni 2018 kl. 04.45 ved Storegade 11 i Haderslev at have slået en person med flad hånd i hovedet og derefter spurgte, hvor mange penge denne havde på sig, hvorefter personen blev sparket.
  • Hæleri ved på sin tidligere bopæl på Varbergvej 93, 2. th. i Haderslev, at have haft en stjålet iPhone.
  • Vidnetrusler ved den 18. august 2018 mellem kl. 21.00 og kl. 22.00 i Damparken tæt ved Klosteret i Haderslev i forening med en anden, at have truet en anmelder med at blive stukket ned, hvis ikke anmeldelsen blev trukket tilbage.

Mohamad Abdul Razek (170103), Mohamed Samer Barmawi (211000) og Akhmad Aslanovich Khamidov (060202) deltog også, men deres sag behandles særskilt ved Retten i Sønderborg (SS 01-5225/2020).

Migranter stoler naturligvis ikke på vantro indfødte danskere, så den psykisk handikappede kriminelle kurder Refat Mohamad havde valgt Nima Nabipour som beskikket forsvarer. En advokat der er forsvarer i stort set alle sager, som Syrienblog undersøger. Salæret er mindst 1.790 kroner i timen + moms. Dertil kommer advokatens befordring, kost og logi, der jo altså er udgifterne til sagen foruden politiets, anklagemyndighedens og rettens udgifter. Du betaler det hele.

Den psykisk handikappede kriminelle migrant Refat Mohamad er født 5. januar 2002 i Syrien. Han havde bopæl på Varbergvej 93, 2. th. i Haderslev sammen med Iman Ibrahim Najem og Muna El-Dakhlul, og senere Sandefjordvej 11 i 6100 Haderslev sammen med Adel Al-Masri og Amar Nouf. På Facebook kalder han sig “Rafet Mohammad” (FBID1: 100008650484020) og “Refat Mohammad” (FBID2: 100011798435817).

Læs dommene nedenfor eller på domsdatabasen.dk.

K01-2296-2020
(Download udskrift K01-2296/2020)

S–0484–21
(Download udskrift S–0484–21)

87-2022
(Download udskrift 87-2022)

2 Comments