Palæstinensiske børn fra Yarmouk i Syrien har fået dansk indfødsret

For nogle år siden kom det palæstinensiske par Hazem Isa Sabbagh og Soma Hazem til Danmark fra Yarmouk i Syrien og blev placeret med alt betalt i en lejlighed på Fårevejle Stationsv. 34 st.tv i 4540 Fårevejle. Hazems mobilnummer er +4525235626. Ingen af dem laver noget.

Nærmest før de havde pakket “flygtningekufferten” ud, fik de børnene Jood Isa Hazem Sabbagh (2016) og Rayan Hazem Sabbagh (2017). Bare tre år senere kvitterede Folketinget med indfødsret, imens regimet, MSM og folkemorderne på Christiansborg stadig forsøger at bilde danskerne ind, at “de syriske flygtninge” kun lige skal være her “midlertidigt”. De taler til dansken som dumme.

Den 23. juni 2020 kl. 14.43 stemte 83 mandater i Folketinget for at give børnene Jood Isa Hazem Sabbagh og Rayan Hazem Sabbagh dansk indfødsret ved lov. Kun 10 mandater fra Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige stemte imod. De to “flygtningebørn” er nu 100 procent ligestillet med en nyfødt dansker, kan aldrig udvises og får valgret til folketinget, når de er myndige.

Udnytter undtagelse i loven (Palæstinenserparagraffen)
“Tricket” er, at de har bildt de danske myndigheder ind, at de er statsløse palæstinensere fra Syrien. Det betyder, at alle børn de nu føder i Danmark, automatisk får ret til dansk indfødsret i medfør af cirkulæreskrivelse nr. 9779 af 14/9 2018, jf. § 17.

I overensstemmelse med FN-konventionen af 1989 om barnets rettigheder kan ansøgere, der er født statsløse i Danmark, optages på et lovforslag om indfødsrets meddelelse uden at opfylde de almindelige betingelser for naturalisation. Det er dog en betingelse for optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, at ansøgningen om indfødsret indgives inden det fyldte 18. år, og at ansøgeren har bopæl her i landet.”

På denne måde, kan helt nye migranter fra Syrien “hacke” de normale krav til dansk indfødsret, som regimet ellers bryster sig med i udlændingedebatten. Krav spækket med undtagelser.

Den store udskiftning buldrer løs, som et løbsk lokomotiv. Danmark foræres væk til efterkommere af palæstinensere fra Syrien, der kun har været her i få år, og straks får fem børn.

Facebook liker Hazem bl.a. Arafat, Hamas, Zenia Stampe, Pernille Skipper, Petar Socevic og Western Union. Konen Soma Hazem bærer naturligvis fuldt slør, så danskerne kan se, at hun tilhører det nye herrefolk. Hvert et barn de sprøjter ud, fødes fremover med dansk indfødsret, helt indtil Odsherred – lige som resten af landet – er forvandlet til det nye Gaza og Kurdistan.

Før skolestart vakte det harme i lokalmiljøet i Odsherred, at 4 ud af 10 i den nye 0. klasse i Nykøbing Skole er new people. Alt bliver ved snakken, og snart er det new normal.

Om 10 år har de en ghetto, og hurtigt følger gaderøverier, bilafbrændinger, bandekrig og selvfølgelig kronen på værket – kravet om en lokal stormoske, der i lokalplanen først vil blive betegnet “kulturhus”, men hurtigt vil hente indflydelse fra Broderskabet i Ankara og Doha.

Folketingets plan er at udskifte og udrydde alle danskere med palæstinensiske og kurdiske terrorister, som danskerne først skal terroriseres og domineres af længe, inden de endelig bliver en minoritet og bliver voldtaget, ydmyget, fornedret og halshugget lige som Louisa Vesterager.

Desværre ingen enestående sag
Også Mazen Rizqis barn Odai Mazen Rezqi (født 2017) i Rudersdal Kommune har fået dansk indfødsret på samme indfødsretsmeddelse i år. Mazen Rizqi kom til Danmark for få år siden fra Damaskus i Syrien, hvorefter han fik travlt med at få børn i Danmark. Børn der nu fødes med automatisk ret til dansk indfødsret på lige fod med børn af danske forældre.

Danskerne skal udskiftes
Det er dem eller os. Folketinget har valgt side. New people griner af danskerne, der i 2050 vil være en minoritet i Danmark, der vil være tilfreds med stormoskeer over alt, hvis bare den får lov til at overleve i evig ydmyghed og underdanighed over for de globalistiske magthavere og deres nye primitive herrefolk. For 50 år siden var et minaret i Danmark utopi – nu har det Københavns mest centrale placering uden at møde kritik, imens danske medicinstuderende ikke kan få en studiebolig. Danskerne bliver ydmyget i eget hus hver dag, og har allerede vænnet sig lydigt til det.

Et flertal i Folketinget byder den nye “danske” familie velkommen med dansk indfødsret.
One Comment