Grønland er allerede amerikansk – vi mangler bare betalingen

Efter 2. verdenskrig var de amerikanske betingelser for en alliance med Danmark, altså at Danmark blev stiftende medlem af NATO, at USA skulle have uhindret militær tilgang til Grønland.

Det har vist sig at omfatte alt fra kæmpe lufthavne, kemiske våbenlagre, radioaktivt affald indkapslet under indlandsisen (der smelter!), tabte atombomber og uberørte flyvrag.

USA’s regering nægter i øvrigt at fjerne deres affald – det må danske skatteydere klare. Store dele af servicen af den amerikanske Thule Air Base står de danske skatteydere også for.

Derfor er det ret latterligt at diskutere, om USA skal have Grønland. Det er egentlig kun betalingen, der mangler. En vigtig pointe som Trump nu fremhæver, men som Masochisttinget pure afviser.

Tiden hvor USA bare kan købe” er forbi, siger de i et kor på Twitter. Lad os lige huske, hvordan Grønland blev “dansk” – og at 70% af Grønlands befolkning rent faktisk ønsker uafhængighed.

Trump kan jo også bare give dem Stinger og TOW.

Hvorfor ikke?

  • 10 milliarder dollars cash.
  • F-35 ordren uden beregning og garanti om senere køb af MIM-104 Patriot samt THAAD.
  • 10% af enhver råstofudvindelse på Grønland de næste 100 år.
  • Lejr på Grønland for afviste, udviste, tålte og terrordømte – med amerikansk bemanding.
  • Garanti om amerikansk støtte ved DANEXIT.

Det er velkendt, at USA er langt mere effektive til at få Irak og Somalia til at tage imod deres statsborgere. Det er også velkendt, at ingen kan sanktionere USA for brud på noget retsligt.

Det var eksempelvis da Anders Fogh fik overtalt George Bush til at ringe til Saudi-Arabien, at Mohammedkrisen pludselig sluttede.

Syrienblog garanterer et hurtigt udsalg af Grønland, såfremt CIA sørger for Stinger, TOW og politiske støtteerklæringer, hvori Syrienblog er de “eneste legitime repræsentanter for det danske folk” med skarpe amerikanske fordømmelser af Frederiksen og Folketinget – evt. en no-fly-zone.

Thule Air Base blev foræret væk ulovligt “in the name of the king” af den danske embedsmand Henrik Kauffmann i USA i 1940, helt uden om den danske regering. Det er det udsagn, der dagen i dag er aftalen om basen. Siden hen er USA aldrig blevet bedt om at gå, ganske enkelt af angst for, at de ikke vil efterkomme ønsket og latterliggøre Danmark. Der er ingen byggetilladelser til noget, ingen fredningskrav eller miljøplaner. USA gør hvad de vil. Danmark har forsøgt at indgå en aftale med USA om, om de ikke nok vil være søde at lade være med bare at dumpe deres affald, hvilket USA har ignoreret. Siden er dansk militær begyndt at rydde op for amerikanerne.

I 1968 styrtede et amerikansk B-52 fly ned med en atombombe. Mere end 700 danske civile måtte hjælpe til med oprydningen. I 1987 forsøgte 200 danskere, der tidligere havde arbejdet for USA på Grønland at sagsøge USA, fordi de alle havde fået kræft som følge af arbejdet. De blev afvist. USA har desuden eksperimenteret med store underjordiske (eller under is) militære installationsforsøg, bl.a. at drive en atomreaktor under isen på Grønland (Camp Century). De fik hemmelig velsignelse fra den danske regering med statsminister H.C. Hansen i spidsen – selvom Folketinget havde forbudt atomkraft på dansk jord. Atomreaktoren er i dag indkapslet under isen. Hvis/når isen smelter, vil over 20.000 liter kemisk affald og 24 millioner liter radioaktivt spildevand blive frigivet. Danmark har diskret forsøgt at få USA til at tage ansvar – uden held.

Hvor er de lidt for smarte Folketings-twitterkonger i disse sager? Nu tilbyder USA endelig en aftale, efter at have voldtaget og latterliggjort Danmark i 80 år, og først nu har de et problem!