Tomt Folketing førstebehandler ulovlig Syrienkrig

Den amerikanske koloni-administration i København.
Den amerikanske koloni-administration i København.


Et næsten tomt Folketing førstebehandlede 1. april et folkeretsstridigt forslag fra regeringen om dansk militær indsats i Syrien.

Udenrigsminister Kristian Jensen lagde ud med at slå på krigstrommerne:
– Vores målsætning er ganske enkel. I forhold til Syrien er vores målsætning, at vi skal fjerne Assad, som er en af de værste diktatorer, som er i verden i øjeblikket.

En sjov udtalelse der kom 1. april, en måned efter, at kronprinsparret sammen med en officiel dansk delegation er hjemvendt fra Saudi-Arabien og Qatar.

At forslaget er i direkte strid med folkeretten, var ikke noget der interesserede Folketinget eller massemedierne. Heller ikke selvom udenrigsministerens proklamerede mål er, at fjerne et suverænt lands præsident. I stedet forsøgte Folketinget at finde ud af, hvilke væbnede grupper man skal støtte i Syrien, men det er aldrig nemt at indrømme, at man vil støtte al-Qaeda.

– Jeg kan ikke fortælle, hvad det er for nogle grupper, vi støtter i Syrien. Det vil udgøre en trussel mod de pågældende grupper, fastslog Venstres udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen.

Hellere 10 krige for meget end en for lidt, må være parolen i landets lovgivende forsamling. Når det kommer til at logre for koloniherrerne i Washington, er folkeretten fuldstændig underordnet. Er Irak et demokrati i dag? Er Afghanistan? Er Libyen?

Det er skruen uden ende.